Grasveld overspoelt met water
Waterinnovatieprijs 2023/2024

De Waterschapsinnovatieprijs 2023/2024 kent vier categorieën.

1. Briljantjes. Van ónder de radar naar landelijke spotlights
Dagelijks bedenken waterschappers slimme, technische of praktische oplossingen om het waterschapswerk nog efficiënter te doen. Die uitvindingen wordt vaak als vanzelfsprekend toegepast in de praktijk, maar eigenlijk verdienen ze veel meer aandacht. Júíst omdat de bedenkers er vaak te bescheiden over zijn. Ken jij zo’n succesvolle uitvinding (of geniaal idee) van een (bescheiden) collega waarvan andere waterschappen ook kunnen profiteren? Of heb je zelf een oplossing bedacht om waterschapswerk beter, goedkoper of sneller uit te voeren? Deel jouw innovatie of die van een collega dan via deze categorie!

2. Een gezonde leefomgeving. Innovaties die de waterkwaliteit, circulariteit en klimaatneutraliteit bevorderen.
De kwaliteit van oppervlakte- en grondwater moet worden verbeterd. Daar zijn de waterschappen op allerlei manieren mee bezig. Een gezonde leefomgeving is ook gebaat bij circulariteit. Of het nu gaat om het hergebruiken van materialen of het terugwinnen van waardevolle stoffen uit ‘afvalwater’. Ook om klimaatneutraliteit kunnen we niet heen. Denk hierbij aan het produceren van duurzame energie, de inzet van thermische energie uit oppervlakte- en afvalwater maar ook aan het verminderen van CO2-uitstoot en aan andere oplossingen die leiden tot energiebesparingen. Wat zijn jouw ideeën en innovaties die bijdragen aan een gezonde leefomgeving? 

3. De ‘dijken’ van de toekomst. Innovaties die waterveiligheid bevorderen.
Waterschappen beschermen Nederland tegen overstromingen. Dat doen ze door dijken te versterken en ruimte te maken voor rivieren. Naast ruimtelijke ontwikkelingen, maken ook klimaatontwikkelingen en bodemdaling de waterveiligheidsopgave steeds groter. We zoeken voor deze categorie innovaties die bijdragen aan waterveiligheid. Bijvoorbeeld innovatieve dijkversterkingsprojecten. Maar ook procesinnovaties over bijvoorbeeld duurzaam opdrachtgeverschap, emissieloos bouwen, muskus- en bever(ratten)bestrijding, ruimtelijke kwaliteit en participatie kunnen worden ingediend in deze categorie.

4. Water en bodem sturend. Innovaties die bijdragen aan het versneld klimaatrobuust maken van Nederland.
Niet te veel en niet te weinig water. Daar werken de waterschappen dagelijks aan. Bijvoorbeeld door water op te slaan in tijden van droogte en water af te voeren als het veel regent. Mede door klimaatverandering staan water en bodem steeds vaker onder druk. Voor deze categorie zoeken we naar innovaties op het gebied van bodembeheer en het tegengaan van droogte en wateroverlast. En slimme oplossingen om de schaarse ruimte in Nederland optimaal in te richten. Welke innovatieve aanpak zorgt ervoor dat bij ruimtelijke plannen de beperkingen en mogelijkheden van water en bodem sturend zijn?

De inzendingen worden beoordeeld op impact, innovatiekracht, kosteneffectiviteit, duurzaamheid en samenwerking.

04-10-2023