Auto's varen op het water
Wateroverlast in de openbare ruimte - Welke impact heeft het toepassen van slimme innovaties op beheer?

The Green Village werkt, samen met ondernemers, onderzoekers en gebiedsmanagers, aan nieuwe innovatieve oplossingen om beter om te gaan met wateroverlast. Op het terrein van The Green Village is De WaterStraat ontwikkeld. Hier worden concepten en producten gedemonstreerd, uitvoerig getest en doorontwikkeld.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we de Waterstraat in om ter plekke naar een aantal innovaties te kijken:

  • The Watertable: een prefab systeem om wateroverlast en droogte te voorkomen.
  • Urban Rainshell: een regenwaterbuffering- en zuiveringssysteem. Een systeem wat zich niet alleen richt op het voorkomen van stedelijke overstromingen, maar ook op het behandelen van vervuild regenwater.
  • Rain(a)way: groene parkeerplaatsen die regenwater kunnen vasthouden en het kunnen laten infiltreren in de bodem.

Je leert hoe deze innovaties werken en hoe gemeenten ze toepassen. Hierbij horen vragen als: Wat zijn de ervaringen met de innovaties? Werken ze in de praktijk echt? Hoe zit het met de toepasbaarheid? En welke keuzes worden gemaakt in het beheren van de innovaties?

CROW Essit organiseert samen met TU Delft de themabijeenkomst over innovatieve oplossingen voor het beheersen van wateroverlast op 25 april bij The Green Village in Delft. Op 22 mei vindt er een vergelijkbare bijeenkomst plaats met de focus op het thema hittestress. Je bent van harte welkom in het Co-Creation Centre van The Green Village in Delft

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor beheerders, beleidsmedewerkers en assetmanagers van gemeenten in Nederland die op zoek zijn naar innovatieve oplossingen om wateroverlast tegen te gaan.

Wat neem je mee naar huis?

  • Inzicht in innovatieve oplossingen tegen wateroverlast.
  • Ervaringen met toepassing van innovatieve oplossingen in de praktijk.
  • Mogelijkheden om in contact te komen met de ondernemers van verschillende innovaties.
  • Netwerken met collega’s van gemeenten die al innovatieve oplossingen tegen wateroverlast hebben toegepast.

Bron: CROW