Futuristische stad met water en planten
Waterschaps­werk van de toekomst

In de Vaarkaart Digitale Transformatie kijken de waterschappen vooruit. De waterschappen zitten net als de hele maatschappij volop in een digitale transformatie. En dat vraagt om belangrijke keuzes. Hoe geven we invulling aan datagedreven werken? Hoe beschermen we ons tegen digitale dreigingen en hoever willen we gaan met kunstmatige intelligentie? De Vaarkaart Digitale Transformatie is een initiatief van de Unie van Waterschappen en het Waterschapshuis en opgesteld in samenwerking met alle waterschappen. De Vaarkaart is een koersdocument en beschrijft de bestuurlijke visie op de digitale transformatie voor de 21 waterschappen.

Naast deze publicatie is er ook een daadwerkelijke Vaarkaart ontwikkeld in bordspel-vorm met zogenoemde flessenpost-kaarten. Deze Vaarkaart en flessenpost zijn samen een gespreksstarter over alle facetten van die digitale transformatie voor de waterschappen. De Vaarkaart kan door waterschappen worden gebruikt om binnen het bestuur, het managementteam en/of binnen verschillende afdelingen het gesprek over de digitale transformatie te voeren. 

Kijk voor meer informatie op unievanwaterschappen.nl.