Waterstand
Zomereditie Waterspiegel: Waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en drinkwater voor bedrijven

Water is een levenselixer
Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, gaat in op de zorgplicht van overheden voor de drinkwatervoorziening voor bedrijven die drinkwater nodig hebben. ‘Zonder toegang tot water lopen belangrijke delen van onze samenleving en economie vast. Water is in meerdere opzichten een levenselixer.’ Zij vervolgt ‘Op alle vlakken hebben Nederlandse bedrijven en hun klanten het goede Hollandse water hard nodig voor hun producten en processen. Voorkomen moet worden dat bedrijven die afhankelijk zijn van goed drinkwater en nog geen alternatief hebben, in de problemen komen.’

Collectieve aanpak
Hoe ziet Erik Liefting, adviseur stedelijk water bij Partners4UrbanWater, de problematiek van de balans van het Nederlandse watersysteem, de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen en het besparen op drinkwater? ‘Gezien de schaalgrootte van de benodigde oplossingen moet het initiatief voor de aanpak van collectieve waterberging en uitbreiding van drinkwaterproductiecapaciteit van het ministerie van IenW komen. Helaas is daar momenteel meer aandacht voor waterbesparing, maar daar ga je de oorlog niet mee winnen.’

Dringend nieuwe bronnen nodig
In de serie over waterbeschikbaarheid doen deze editie het Noord-Hollandse waterbedrijf PWN en het Limburgse WML hun verhaal. Strategisch adviseur Anneke de Groot, PWN, legt uit waarom nieuwe bronnen nodig zijn en de productiecapaciteit naar de toekomst toe flink moet worden opgeschroefd. Het ruimtelijk inpassen van alle activiteiten, de stikstofcrisis en vergunningen maken de puzzel extra complex. Adviseur strategisch omgevingsmanagement Mirjam van Roode van WML licht toe hoe vervuiling een negatief effect heeft op de waterbeschikbaarheid omdat het bedrijf noodgedwongen de inname van Maaswater regelmatig moet stoppen. ’Al met al kunnen we meer dan de helft van het jaar geen Maaswater innemen.’

Halen waterkwaliteitsdoelen verder dan ooit
Op 11 mei bracht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een advies uit over de beleidsaanpak rondom de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW heeft als doel dat uiterlijk in 2027 al het water in de Europese Unie wordt beschermd. Maar in de praktijk lijken de KRW-doelen verder weg dan ooit. Voorzitter Jan Jaap de Graeff en commissievoorzitter Karin Sluis lichten het Rli-advies toe. ‘We zien gebrek aan urgentiebesef, te grote vrijblijvendheid van het beleid, en gebrekkige invulling en uitvoering van taken en verantwoordelijkheden.’ Aldus De Graeff. 

Lees Waterspiegel 2, 2023 online

10-07-2023