Eend midden in water met blauwalg
Zomers weer zorgt voor blauwalg

Veel meldingen

Het aantal meldingen van blauwalgenoverlast in ons beheergebied neemt de laatste week sterk toe. De overlast beperkt zich niet alleen tot de officiële zwemwaterlocatie. We zien ook regelmatig overlast in sloten en oevers nabij bewoning. Veel blauwalgen groeien optimaal in stilstaand en voedselrijk water, bij een temperatuur tussen de 20 en 30 °C. Zij komen dan ook meestal tot bloei bij warm zomers weer. Bij weinig stroming komen de blauwalgen naar de oppervlakte drijven en kunnen daar de hinderlijke drijflagen vormen.

Overlast voorkomen

Belangrijk is het om contact met blauwalgen te vermijden. Ga niet in het water of raak de drijflagen niet aan. Dat geldt ook voor honden en andere huisdieren.

Als de blauwalgen zich eenmaal hebben ontwikkeld zijn deze bijzonder lastig te bestrijden. Normaal gesproken kan dit door stroming te creëren, maar door de huidige droogte kunnen we ons gebied niet altijd doorspoelen. Het is ook belangrijk dat er zich geen obstakels in het water bevinden, zoals overhangende takken of kabels of leidingen. Het weer speelt een belangrijke rol in het ontstaan, maar ook in het verdwijnen van de overlast. Als de wind draait kan de overlast binnen een dag zijn verdwenen.

Zwemmen?

Wil je in oppervlaktewater zwemmen, dan kan dat op een van de officiële zwemwaterlocaties. Ons advies is om alleen op de officiële zwemwaterlocaties te gaan zwemmen. Hier controleert Rijnland namelijk op de aanwezigheid van blauwalgen (en andere bacteriën). Op de informatieborden en op www.zwemwater.nl kun je de actuele zwemwaterkwaliteit vinden evenals een overzicht van de officiële zwemwaterlocaties.

19-09-2023