Handen hebben Ipad vast op het scherm staat uitleg over droge periodes
De ondergrond als waterbuffer voor droge periodes

Terublik

De ondergrond als waterbuffer voor droge periodes: Welke kansen liggen er in Noord-Holland? De ondergrond kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame en robuuste zoetwatervoorziening in kustgebieden voor de toekomst. In het COASTAR-consortium werken we aan oplossingen om overtollig water in tijden van overschotten niet af te voeren, maar te bergen in de ondergrond totdat er in tijden van droogte vraag naar is. Zo zorgen we dat we zuinig zijn op het beschikbare water. 

Oplossingen als brakwaterwinning en ondergrondse opslag van zoetwater worden hierbij ingezet. De kansrijkheid van deze oplossingen hangt natuurlijk af van de lokale eigenschappen van de ondergrond, maar ook van andere factoren. Zowel van effecten op de omgeving, zoals reductie van verzilting en wateroverlast of bodemdaling, als ook van minder technische aspecten zoals de gevraagde vorm van samenwerking, vigerend beleid en natuurlijk de kosten. Alle factoren bij elkaar bepalen het mogelijk succes van oplossingen.
 
Op donderdag 28 oktober 2021 origaniseerde Samen Blauwgroen samen met partijen uit de regio, PWN en de waterschappen een online bijeenkomst. In de sessie werd er ingezoomt op kansrijke gebieden. Het doel was om de eerste scan te toetsen om te komen tot een gemeenschappelijk beeld van de kansen en de uitdagingen die de ondergrond in Noord-Holland biedt op weg naar een duurzame zoetwatervoorziening!

Heb je de bijeenkomst gemist? Bekijk hieronder de presentatie