Laptop staat open op een video call
Hitte in de zomer is warmte voor de winter, hoe dan?

Terublik

De zomers worden warmer en daar hebben we soms best last van. Hittestress, een fenomeen dat steeds meer aandacht vraagt. Maar waar zijn de koele plekken te vinden in de zomer? Of hoe kunnen we koele plekken creëren? De hitteknelpuntenkaart geeft hier inzicht in en helpt bij het inrichten van een aangename openbare ruimte. Simon Bos van Syntraal liet ons zien hoe een hitteknelpuntenkaart je daarbij kan helpen.

Zomerse warmte zorgt ook voor warm water. En dat biedt een heel ander perspectief! Want deze warmte kunnen we winnen, tijdelijk opslaan en in de winter benutten voor onze woningen. De provincie Noord Holland heeft als eerste provincie van Nederland de complete potentie van warmte uit al het Noord-Hollandse water in beeld gebracht. Afvalwater, oppervlaktewater, drinkwater, rioolwater; de warmte uit deze bronnen is genoeg om alle woningen in Noord Holland duurzaam te verwarmen. Peter Korbee van de provincie liet ons zien waar deze warmte zicht bevindt en wat je er mee kunt.

Heb je de bijeenkomst gemist? Bekijk hieronder de bijeenkomst terug!