Rivier met grasveld met schapen, molen in de achtergrond
Hoe betalen we klimaatadaptatie?

Terublik

Op donderdag 31 maart vond er weer een online bijeenkomst plaats. In dit webinar belichtte Anne-Marie Bor en Iris Hertog (NextGreen) de vraag ‘Hoe betalen we klimaatadaptatie?’ vanuit het perspectief van gemeenten, financiële instellingen en vastgoedeigenaren. 

Nederland klimaatbestendig maken: dat vraagt om investeringen in huizen, tuinen, bedrijfsgebouwen, straten en pleinen. Groene daken, wadi’s en aanpassingen aan de riolering kosten geld. Daarnaast leveren (groene) maatregelen voor klimaatadaptatie ook maatschappelijke baten op voor leefbaarheid, gezondheid, en natuur. 

Heb je de bijeenkomst gemist? Kijk het dan hieronder terug.