Autoweg omringt door huizen en bomen
Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad 

Terugblik

Hoe schat je de financiële gevolgen van klimaatschade in en hoe weeg je kosten en baten van klimaatadaptatiemaatregelen af? Download hier de verslagen van de workshops op 11 mei 2023 in het Stadhuis Lelystad