Laptop met video call op scherm
Regenwater op je parketvloer of op je land: Liever niet!

Terublik

Op dinsdag 19 mei was de online bijeenkomst van het watersysteemanalyse. Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met situaties van wateroverlast door extreme regen. In korte tijd valt er heel veel neerslag in een gebied, waardoor tunnels vollopen met water, wegen tijdelijk niet begaanbaar zijn, regenwater woningen of bedrijven instroomt en landbouwpercelen onder water kunnen lopen. Kortom: veel schade en overlast waar niemand op zit te wachten. Uiteraard willen we zorgen dat dit zo min mogelijk gebeurd, maar kunnen we dat altijd voorkomen?

Afgelopen jaren heeft HHNK in samenwerking met HydroLogic en HKV een uitgebreid onderzoek gedaan naar de impact van extreme regen op de watersystemen van Hollands Noorderkwartier. De inzichten uit dat onderzoek zijn vertaald naar een handelingskader wateroverlast beperken. Afgelopen dinsdag gingen we met jou in gesprek over het onderzoek, het ontwikkelde modelinstrumentarium
en het handelingskader. Hieronder bieden wij de mogelijkheid om het onderzoek in te zien.