Illustraties van leefbaar noorderkwartier
Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorderkwartier in 2122?’

Terugblik

In het Noorderkwartier (Noord-Holland) gebeurt veel op het gebied van klimaatadaptatie, maar hoe zorg je ervoor dat de regio ook over 100 jaar leefbaar is? Op dinsdagmiddag 11 oktober kwamen 200 professionals van overheden, kennisinstellingen, GGD’s, natuurbeheerders en (landbouw)bedrijven bij elkaar in het AFAS Stadion in Alkmaar. “De natuur heeft ons niet nodig, wij hebben de natuur nodig.”


De bijeenkomst werd georganiseerd door het netwerk ‘Samen Blauwgroen’, kenniscentrum STOWA, platform Samen Klimaatbestendig, Stichting RIONED, kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en het Koninklijk Nederlands Waternetwerk. Dagvoorzitter was Monique Bekkenutte, directeur van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Tijdens een plenaire opening kwamen drie inspirerende sprekers aan het woord. De deelnemers volgden daarna twee sessies. 

Samenwerken met de natuur
Tim van Hattum, programmaleider klimaat bij Wageningen University & Research, schetste een vergezicht van 2120. “De delta piept en kraakt aan alle kanten. We moeten samenwerken met de natuur. De beste klimaatoplossing is het natuurlijk systeem.” Mensen bewust maken van deze oplossing is belangrijker dan ooit, maar hoe doe je dat? Volgens Van Hattum is Nederland lamgeslagen door alarmerende berichten die laten zien wat er gebeurt als we niks doen. “We moeten vertellen over de oplossingen.” Natuurlijk kosten die oplossingen geld, maar ze leveren ook veel op, benadrukte Van Hattum. “Nederland vergroenen betekent voor iedereen een betere gezondheid en luchtkwaliteit. Elke euro die je investeert in klimaatadaptatie, vind je terug in maatschappelijke waarde.” 

Straatniveau
Het is goed om een beeld te hebben van de landelijke klimaatopgaven, maar Hilde Niezen, directeur van Stichting RIONED, benadrukte het belang van maatregelen op straatniveau. Als voorbeeld liet ze een smalle straat zien met veel geparkeerde auto’s, weinig waterbergende capaciteit en lage drempels. “Deze straat is de battleground van klimaatadaptatie. Hier kan je heel veel doen om de straat groener en leefbaarder te maken.” 

Ecologen
In de vastgoedsector speelt samenwerken met de natuur steeds vaker een grote rol. “Bij gebiedsontwikkelingen staat een gezonde leefomgeving centraal”, vertelde Joris Stouten, projectontwikkelaar bij Heijmans Vastgoed. “Drie domeinen zijn belangrijk: sociaal, ruimtelijk en natuur.” Invulling geven aan dat laatste domein bleek nog best wel lastig. “We hebben nu een aantal ecologen in dienst die met ons meedenken over de rol van de natuur. Samen zorgen we ervoor dat een gebied beter wordt dan het nu is”, aldus Stouten. 

Het verhaal van de ander
Na twee sessierondes kwamen de deelnemers weer bij elkaar voor de plenaire afsluiting. “Er zijn zoveel opgaven. Het werkt bijna verlammend, maar onze tijd is beperkt”, concludeerde Klazien Hartog, dagelijks bestuurder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). “Wat ik na vandaag anders ga doen? Meer tijd nemen voor het verhaal en de belangen van anderen. We moeten juist af en toe met elkaar om tafel, zodat we van elkaar begrijpen waarom we iets wel of niet willen. Als we dat doen, gaan we ons werk vanzelf integraal bekijken.” 

Verschil maken
Is het Noorderkwartier in 2122 nog steeds een leefbare regio? “We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet”, zei Jan Wijn, trekker van het netwerk Samen Blauwgroen en senior-adviseur klimaatbestendigheid bij het HHNK. “De opgaven en belangen zijn groot, maar we kunnen het verschil maken als we samenwerken. Deze middag heeft laten zien dat de wil er is. We beseffen dat we elkaar de komende jaren hard nodig hebben.”

Zakelijk tekenaar Hanna Maas maakte een samenvatting van de bijeenkomst in beeld.

Zeven studenten uit de waterwereld (de ‘Waterhandjes’) schreven een verslag van elke sessie. Dit verslag kan je bekijken via de onderstaande button.

Presentatie met groot publiek