Mensen kijken naar een put
Webinar "Pilot Indirecte bedrijfslozingen gemeenten"

Terublik

Op dinsdag 14 november vond de (online) webinar voor gemeentes plaats. Het is mooi te zien dat er vanuit de gemeentes veel interesse is voor de pilot, met een mooie opkomst van +/- 40 deelnemers die graag meer wilde horen over deze pilot en de eerste bevindingen. 

Sprekers tijdens de webinar: 
Robin Bos:
Opdrachtgever van de Pilot en trekker van het programma Grip op Indirecte Bedrijfslozingen vanuit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Ariane Cruz:
Contactpersoon voor de gemeentes in de Pilot en beleidsmedewerker waterketen bij de gemeente Zaanstad
Floor Huis in ’t Veld en Wim van der Pennen:
projectleider en inhoudelijk expert van de Pilot Indirecte Bedrijfslozingen.

Wat zijn Indirecte bedrijfslozingen?
Indirecte bedrijfslozingen zijn lozingen van bedrijven op de riolering.  Via deze indirecte bedrijfslozingen worden diverse stoffen geloosd in het riool die uiteindelijk ook via de rioolwaterzuiveringsinstallatie op het oppervlaktewater terecht komen. Denk daarbij aan probleemstoffen die aangemerkt zijn als zeer zorgwekkende stoffen (zzs), waarvan PFAS momenteel erg in de bekendheid staat. Daarbij kunnen de geloosde stoffen problemen opleveren voor de werking van het riool en kan ook de goede werking van de zuivering door deze gevaarlijke stoffen worden verstoord.

Pilot
De drie omgevingsdiensten in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn bezig met een pilot om te kijken hoe we meer grip kunnen krijgen op de indirecte lozingen vanuit bedrijven. Wat speelt er in ons gebied, en in welke bedrijfsbranches? Tijdens deze pilot worden in totaal 90 bedrijfsbezoeken plaatsvinden, om hier een eerste idee van te krijgen.De pilot richt zich op de meest gevaarlijke stoffen voor het oppervlaktewater: de zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen, ZZS en de prioritaire stoffen van de KRW. Daarbij kijken we ook naar stoffen die problemen opleveren voor de werking van de riolering en RWZI.