Kaart van dorp
Workshop gissen naar GIS

Terublik

Enkele tientallen professionals kwamen op 5 oktober rond lunchtijd naar SKEEF in Heerhugowaard. Het doel: de workshop ‘Nooit meer gissen naar GIS’, georganiseerd door het netwerk SamenBlauwGroen. En als bijvangst: de lekkere lunch vooraf. 

Aan de hand van een Menti werd aan de voorkant gepeild hoe bekend de deelnemers zijn met GIS. Zoals verwacht bleek er een heel diverse groep in de zaal te zitten, van nieuwkomers tot doorgewinterde GIS-ers. 

Aan de hand van zes presentaties kregen de aanwezigen een beeld van wat er mogelijk is met GIS. Dat varieerde van het gebruik van openbare data via PDOK (Publieke dienstverlening op de kaart), via beschikbare GIS-tools zoals GeoDyn en de BGT-inlooptool, tot de manier waarop drinkwaterbedrijf PWN GIS in een groot deel van hun operationele bedrijfsvoering heeft geïntegreerd: van vlindertellingen in het duingebied tot storingen in het dashboard van het Klant Contact Centrum. Daarnaast zijn enkele handige viewers gepresenteerd, onder andere een viewer voor Samenwerking in de Waterketen op de schaal Noorderkwartire en een landelijke viewer van de CoP Afvalwaterprognoses Waterketeninbeeld.geoatlas.nl. Verder was er aandacht voor de noodzaak tot uniformiteit van de data, waarbij het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) als voorbeeld werd genomen. Er was veel aandacht voor de presentaties en er was lekker veel interactie tussen de sprekers en het publiek. 

Het was nadrukkelijk de bedoeling om met deze workshop eerst het GIS-landschap voor waterketen en klimaatadaptatie eens neer te zetten, om van daaruit te bepalen welke onderwerpen eens wat verder uitgediept mogen worden. Daarom werd vlak voor de afsluitende netwerkborrel nog eens een aantal vragen via Menti gesteld, om te peilen waar de behoeften bij dit onderwerp liggen. De uitkomsten maakten duidelijk dat de workshop over het algemeen als heel waardevol werd ervaren en dat er alle aanleiding voor een vervolg is. 
Ben je geïnteresseerd in – of actief met – GIS? Houd dan je mailbox in de gaten voor nieuwe aankondigingen!