Ruimtelijke Ontwikkeling

Planterra / Nelen & Schuurmans

Klimaatadaptatie. Wat is uw volgende stap? De samenwerking met andere afdelingen versterken, geld vinden of ..? Laten we tips en ervaringen delen. 

 BEKIJK VIDEO 

3B Architecten

Hoe de bebouwde omgeving klimaatbestendig en waterrobuust maken? Samenwerken aan de oplossingen, ik ga graag met je in gesprek. Barbara, 3B Architecten.

 BEKIJK VIDEO 

Woningstichting  Den Helder

Woningen bouwen op of direct aan een zeewering. Het is voor dijkbeheerders vloeken in de kerk. Toch is dat wat Woningstichting Den Helder gaat doen. Het levert een dijk op die de zeespiegelstijging honderden jaren weerstaat.

 BEKIJK VIDEO 

Zaanstad / Syntraal

Wilt u inzicht in de hitteknelpunten in uw gebied? En haalbare maatregelen om de leefbaarheid te behouden? De Hitteknelpuntenkaart helpt u daarbij!

 BEKIJK VIDEO 

Atelier Groen/Blauw

Met onlinetools ondersteunen wij gemeentes bij het activeren en inspireren van bewoners en overige partners om de stad klimaatadaptief en natuurinclusief in te richten.

 BEKIJK VIDEO 

bouwend nederland

Kom meer te weten over het Handvat Klimaatadaptatie en het kennisplatform KAN waar gemeenten, bouwers en projectontwikkelaars kennisdelen over klimaatadaptieve projecten.

 BEKIJK VIDEO 

sweco

Klimaatadaptatie in de praktijk; wat werkt en wat niet?
Hoe werkt klimaatadaptatie in de praktijk? We delen ervaringen en horen graag die van jullie!

 BEKIJK VIDEO 

hhnk Watersysteemanalyse

Waar zitten de grootste schaderisico's door wateroverlast bij extreme buien en waardoor komt dat? HHNK heeft dit onderzocht en brengt u op de hoogte.

 BEKIJK VIDEO 
 MEER INFORMATIE 

wareco

Drukte in ons land vraagt om een slim ontwerp van boven- en ondergrond. Wat is het effect van klimaat hoe we bouwen. Wij geven inzicht in ontwerpen vanuit de kracht van de ondergrond.

 BEKIJK VIDEO 

COASTAR

Grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond. Bekijk het filmpje en denk mee met PWN, HHNK en Deltares!

 BEKIJK VIDEO 

neem gerust ook een kijkje in de andere hallen

Logo Samen blauw groen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Haak jij ook aan?

Aanmelden

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie.