Hoog perspectief op weg, huizen en natuur
'Water en bodem sturend', wat betekent dat voor mij?

Terublik

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. In Noord-Holland worden 183.600 van de 900.000 woningen gerealiseerd tot 2030. Daarvan moet tweederde betaalbaar zijn, zodat het voor iedereen bereikbaar is. De focus ligt op versnelling en grootschalige woningbouw, waarvoor 15 grootschalige gebieden zijn aangewezen. En, niet onbelangrijk in deze opgave, water en bodem zijn sturend voor de plannen. Het gaat om een harde afspraak in deze agenda én in het regeerakkoord. Doel is om zo te voorkomen dat toekomstige generaties worden opgezadeld met schade en overlast door klimaatveranderingen, die we nu kunnen voorkomen. Maar wat betekent dat eigenlijk om water en bodem sturend te maken, terwijl we weten dat de meeste woningen gebouwd worden in diepe polders of in veenweide gebieden? Ook in Noorderkwartier krijgen we hier mee te maken.

Op dinsdag 22 november vond het webinar plaats waar advies- en ingenieursbureaus Sweco en gebiedsontwikkelaar BPD over de ins en outs vertelde van deze opgave. Wat betekent dit voor jou en hoe zorg je ervoor dat je ook deze opgave in je planvorming en beheer kan meenemen? 

De online bijeenkomst gemist? Bekijk het dan terug.