Auto rijd door weg vol met water heen
TIPS OM WATEROVERLAST
TE VOORKOMEN
Auto rijd door weg vol met water heen
TIPS OM WATEROVERLAST
TE beperken
Water druppelt in zwarte kom

Regenwaterafvoer afkoppelen 

Als je je regenpijp afkoppelt van de riolering en het regenwater opvangt in de tuin, dan kun je je huis beter beschermen tegen wateroverlast.
Wateroverlast ontstaat niet alleen door extreme regenval maar ook door toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen. Het riool krijgt grotere hoeveelheden regenwater te verwerken door deze bebouwing en verharding. Het riool kan deze grotere hoeveelheden regenwater niet goed verwerken waardoor straten en tuinen onder water komen te staan. Hierdoor kan het water via het riool door afvoerputjes en wc’s de woning binnenkomen. Het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering en het opvangen van het regenwater in je tuin kunnen uitkomst bieden. Het regenwater kun je bijvoorbeeld opvangen in een regenton of in infiltratiekratten. Ook kun je de verharding in je tuin vervangen door groen zoals gras, planten en bomen. Het regenwater kan dan op natuurlijke wijze via de bodem worden afgevoerd.

Dakgoot

Roostergoten aanleggen

Het aanleggen van een roostergoot kan helpen om je huis te beschermen tegen wateroverlast. Door zware regenval is de kans steeds groter dat er water via de voor- en achterdeur, garagedeur en koekoek binnenstroomt. Een roostergoot, ook wel afvoergoot, draingoot of lijngoot genoemd, voor een doorgang voorkomt wateroverlast. De goot leidt het water weg van de doorgang. Op internet vind je verschillende calculatieprogramma’s waarmee je bepaalt welke soort goot het best bij jouw specifieke situatie past.

Tegel wordt met schep omhoog getild

Grindterras

Voor een aantrekkelijke groene tuin geldt de vuistregel dat je niet meer dan 40% van je tuin moet verharden. De rest van de tuin is dan bestemd voor groen.
Om wateroverlast te voorkomen, kun je het beste waterdoorlatende verharding aanbrengen zoals grind of houtsnippers. Het regenwater dat op het grind of de houtsnippers valt, kan gemakkelijk wegzakken in de grond. Wanneer je de waterdoorlatende verharding lager aanlegt dan de rest van je tuin, kun je daar ook prima het regenwater van je dak opvangen. Bij een goed doorlatende verharding zakt het regenwater van bijna alle buien direct weg in de bodem. Alleen bij forse piekbuien blijft er voor een korte tijd water staan. Uit de praktijk blijkt dat dit geen probleem is.

Overspoelde put

kelder waterdicht maken

Door wateroverlast kan je kelder vochtig worden of onder water lopen. Als je de kelder waterdicht maakt dan bescherm je je kelder tegen wateroverlast. Je kunt je kelder waterdicht maken door middel van bekuiping of het injecteren van je keldermuren. Bij bekuiping worden vloeren en wanden dichtgesmeerd met waterdichte pasta. Dit voorkomt dat er water de kelder binnen komt. Bij het injecteren van keldermuren wordt een vochtwerende gel in de muur aangebracht. De vochtwerende gel gaat opstijgend vocht tegen en zorgt ervoor dat de muren weer droog worden.

Bron afbeelding: GAW/Stichting RIONED

Gras met bloemen
agenda, webinars, evenementen & meer

Wil je meedoen aan diverse evenementen, webinars of andere interessante activiteiten rondom klimaatadaptatie en de waterketen? Bekijk dan onze agenda.