Logo Samen blauw groen

blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Terugblik 'Te veel zout is ook niet lekker... of toch wel?

18 maart 2021

Op dinsdag 16 maart was de online bijeenkomst van Zoet Zout Knooppunt, hét platform voor verziltingsvraagstukken. Het Zoet Zout Knooppunt heeft als doel om verziltingsvraagstukken bespreekbaar te maken. We ontsloten beschikbare kennis, deelden praktijkervaringen en lieten zien welke innovaties er zijn in de omgang met zout(er) water.

Riool

Riothermiesystemen beïnvloeden stikstofgehalte effluent rwzi’s

17 maart 2021

Het terugwinnen van warmte uit afvalwater zou het gemiddelde warmtegebruik van 1,3 miljoen Nederlandse huishoudens af kunnen dekken. Uit recent onderzoek blijkt dat het winnen van thermische energie uit het riool kan leiden tot een iets hoger stikstofgehalte in het effluent van rioolwaterzuiveringen.

Overeenkomst

Speerpunten waterketen per deelregio tot 2030

16 maart 2021

Op 11 december 2020 werd de bestuurlijke overeenkomst samenwerking waterketen Noorderkwartier 2021-2030 vastgesteld. Daarnaast bepaalde elke deelregio in Noorderkwartier een aantal speerpunten. Die hebben zij in een aanvullende overeenkomst opgenomen.

Riool

Kosten vervanging naoorlogse rioolsystemen met asbestkit wellicht minder hoog

02 maart 2021

De extra kosten voor gemeenten om naoorlogse rioolsystemen waarin asbesthoudende kit is verwerkt te vervangen of te renoveren, kunnen lager uitvallen dan in de huidige situatie. Dat blijkt uit een analyse van enkele tientallen onderzoeksrapporten van gemeenten door Stichting RIONED.

Terugblik 'drink jij water met beestjes?'

26 februari 2021

Drink jij water met Op dinsdag 16 februari hebben Jonne Klaver, Peter Horst en Lilly Wanjon de leden van het Klimaatnetwerk Noorderkwartier verteld over de gevolgen van klimaatverandering op het drinkwater. 

Water

CAS heeft onderzocht hoe gemeenten klimaatadaptatie aanpakken

25 februari 2021

De afgelopen jaren zijn veel gemeenten in Nederland aan de slag gegaan met klimaatadaptatie. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft Climate Adaptation Services (CAS) gevraagd om te onderzoeken hoe zij dat doen. Hoe voeren verschillende gemeenten een stresstest uit? Hoe zien hun strategieën en uitvoeringsagenda’s eruit? En tegen welke belemmeringen lopen ze aan? 

Trein

Gemeente Heerhugowaard en HHNK zetten in op klimaatrobuuste polder 

23 februari 2021

 In de vernieuwing van het stationsgebied van Heerhugowaard speelt water de hoofdrol. Door de geplande spooronderdoorgang Zuidtangent wordt de Westertocht onderbroken en moet een toekomstbestendige oplossing worden gevonden voor de aan- en afvoer van water. 

Molens

Gemeentes moeten meer werk maken van klimaatmaatregelen 

18 februari 2021

“Bij bouwontwikkelingen in veel gemeentes worden klimaatmaatregelen nog niet altijd meegenomen. Dat komt door de relatieve onbekendheid met de opgaven voor droogte en hitte, urgentie en handelingsperspectieven. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zet bewust niet in op generieke verplichtingen van adaptatiemaatregelen."

Zonsondergang

Hoe pakken gemeenten klimaatadaptatie aan?

16 februari 2021

De afgelopen jaren zijn veel gemeenten in Nederland aan de slag gegaan met klimaatadaptatie. Zo hebben bijna alle gemeenten een klimaatstresstest uitgevoerd en hebben verschillende gemeenten hun ambities geformuleerd in een adaptatiestrategie.

Kennisdag Klimaatadaptatie en Zoetwater

Gezamenlijke kennisdag druk bezocht

12 februari 2021

Ruim 300 mensen loggen in bij de digitale Kennisdag Klimaatadaptatie en Zoetwater, op 10 december. Na afloop zijn de reacties lovend en de organisatoren blikken tevreden terug. “Deze gezamenlijke kennisdag verdiept de verbinding tussen klimaatadaptatie en zoetwaterbeschikbaarheid”, zegt Egon Ariëns, programmamanager Zoetwater.

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer