blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Zee

Een klimaatscan voor grote wateren in Nederland 

04 november 2020

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor grote wateren en hoe kan de klimaatrobuustheid worden vergroot? Deze vraag staat centraal in de KlimaatScan voor grote wateren in Nederland. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste scenario’s van het KNMI en wordt naast wereldwijde opwarming ook rekening gehouden met fluctuaties en cyclische veranderingen van het klimaat en met de veranderende lucht- en waterkwaliteit.

Pilot early warning-systeem voor extreme regen gestart

03 november 2020

Op 1 oktober is het KNMI samen met het bedrijf Weather Impact een pilot gestart met een early warning-systeem dat moet waarschuwen voor extreme buien. Aan de pilot doen ook 5 waterschappen mee. De bekende weerpresentator Gerrit Hiemstra is een van de initiatiefnemers van het early warning-systeem. 

Noord-Hollandse boeren

Subsidiebudget voor Noord-Hollandse boeren aangevuld

02 november 2020

In oktober gaf het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier akkoord voor het openstellen van de subsidiemogelijkheid van het Landbouwportaal. Er is € 430.000 subsidiebudget voor bovenwettelijke maatregelen binnen het Landbouwportaal Noord-Holland beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld voor boeren in Hollands Noorderkwartier. 

Water bewust

'Helft Nederlanders spant zich in om wateroverlast te voorkomen'

30 oktober 2020

Driekwart van de Nederlanders vindt dat mensen zelf moeten bijdragen aan waterbeheer. Iets meer dan de helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken. Dit blijkt uit een steekproef van de waterschappen onder ruim 1000 respondenten.

'Klimaatadaptatie vraagt om nieuwe vormen van samenwerking' 

28 oktober 2020

“Voor heel Noord-Hollland hebben we een watersysteemanalyse gemaakt. Elk gebied doorberekend op water, hitte et cetera. Daarover willen we in gesprek en ik zeg altijd: ik wil al bij de planologen aan tafel zitten zodat we op tijd kunnen zeggen: hier moet je ruimte houden voor water of groen. Dat is de rol van waterschap, wij hebben heel veel kennis.”

veenweidegebieden

Rijk steekt 100 miljoen in aanpak problemen in veenweidegebieden

26 oktober 2020

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt in twee jaar 100 miljoen euro beschikbaar om de problemen in de veenweidegebieden aan te pakken. Het geld gaat naar nieuwe oplossingen voor het tegengaan van bodemdaling en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Terublik inspiratiemarkt 

21 oktober 2020

Dinsdag 13 oktober jl vond de Inspiratiemarkt van het Klimaatnetwerk Noorderkwartier plaats. Onder leiding van Helga van Leur waren er diverse interessante sprekers, die benadrukte hoe belangrijk samenwerking is bij Klimaatadaptatie. Daarnaast werd er ook een toekomstbeeld geschetst hoe ons gebied de komende jaren zal gaan veranderen.

‘Onafhankelijk platform van grote waarde voor klimaatadaptatie in stad’

20 oktober 2020

Platforms als Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam leveren een grote bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de stad. Zij hebben een inspirerend verhaal waarin klimaatverandering als een kans wordt gezien.

Subsidie voor inwoners die hun tuin en dak vergroenen

12 oktober 2020

Inwoners uit de gemeente Waterland en Edam-Volendam die hun tuin en dak willen vergroenen, kunnen vanaf nu subsidie krijgen van de Stichting Duurzaam Waterland. De Stichting wil inwoners op deze manier stimuleren hun directe leefomgeving te verduurzamen.

Droogte: actuele stand 

10 augustus 2020

Wij beleven een hittegolf. Volgens de weerinstituten duurt het zeker tot donderdag tot er regen van enige betekenis gaat vallen en de hitte wat afneemt. Ondanks de warmte en de droogte kunnen wij de waterpeilen goed op orde houden en de verzilting tegengaan. Op dit moment pompen wij 2 m3 water per seconde vanuit het Brielse meer ons gebied in. Dat is ongeveer gelijk aan drie olympische zwembaden per uur. 

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer