Logo Samen blauw groen

blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

De ondergrond moet de boventoon gaan voeren

12 januari 2021

Het is gaandeweg zo druk geworden in de bovenste laag van de ondergrond dat de rek er wel uit is. Dat signaleerden de makers van de StraaDkrant, een ad hoc uitgave over toekomstbestendige inrichting van straten. Reden om er binnenkort een editie aan te wijden. Er zijn alvast wat interessante inzichten om te delen.

Drie praktische richtlijnen voor een hittebestendige stad

05 januari 2021

Alle woningen vlakbij aantrekkelijke, koele verblijfplekken, voldoende schaduw op belangrijke looproutes en genoeg groen in de buurt om verdamping op te laten treden. Deze drie concrete richtlijnen om steden hittebestendiger te maken, zijn uitgewerkt in een praktijkonderzoek van onder andere de Hogeschool van Amsterdam.

duurzaam west friesland

Nieuwsbrief Klimaatadaptatie Westfriesland

21 december 2020

Nederland moet in 2050 bestand zijn tegen de effecten van klimaatverandering. Ook regio Westfriesland ontwikkelt een aanpak om in dit kader de (openbare) ruimte aan te passen. Met deze nieuwsbrief houden zij u op de hoogte van de vorderingen. Deze keer ligt de focus op strategievorming.

Klimaatadaptatie

Terugblik webinar Cultuurhistorie & Klimaatadaptatie

18 december 2020

De provincie Noord-Holland kijkt terug op een geslaagdwebinar waarin verschillende onderwerpen aan bod zijn gekomen. Graag zetten zij een werkgroep op om te brainstormen over de problemen en oplossingen rondom dit onderwerp. Wilt u bij deze werkgroep betrokken worden? Stuur dan een mail naar klimaatadaptatie@noord-holland.nl 

biodiversiteit

Rijk en provincies eens over besteding 3 miljard euro voor sterke natuur

17 december 2020

Rijk en provincies hebben een akkoord bereikt over de besteding van bijna € 3 miljard voor natuurherstel en -ontwikkeling in de komende 10 jaar. Vanuit het ‘Programma Natuur’ werken overheden, natuurbeheerders en particuliere en agrarische grondeigenaren samen aan regionale en landelijke maatregelen. 

Klimaatbestendig bouwen

Oproep waterschap: neem klimaatbestendig bouwen als uitgangspunt

15 december 2020

De Unie van Waterschappen heeft de Tweede Kamer laten weten dat klimaatbestendig bouwen het uitgangspunt moet zijn bij het bouwen van nieuwe huizen. Op dit moment is met name in stedelijke regio’s een tekort aan betaalbare woningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt en stimuleert provincies, gemeenten en ontwikkelaars om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen.

Waterketen noorderkwartier

Resultaten samenwerking waterketen in beeld

14 december 2020

In 2011 verscheen het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW). Dat heeft vooral sinds 2014 geleid tot intensieve samenwerking tussen gemeenten, HHNK en PWN. Het BAW loopt in 2020 af. De samenwerking gaat door. We hebben de successen van de samenwerking gebundeld in een document. Veel leesplezier!

samenwerking noorderkwartier

Samenwerkingsovereenkomst Waterketen Noorderkwartier ‘ondertekend’

13 december 2020

De samenwerking binnen de waterketen wordt door alle gemeenten, HHNK en PWN als zeer waardevol ervaren. Zij hebben daarom voor de komende 10 jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Bekijk hier hoe de puzzel werd gelegd. 
Omdat een gezamenlijke ‘fysieke’ ondertekening op dit moment niet mogelijk is hebben de verantwoordelijke bestuurders op 11 december de ‘virtuele ondertekening’ gezamenlijk gevierd.

Tauw: zet in op ‘besparen, vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren’ in waterbeheer

09 december 2020

Voeg de twee thema’s van besparen en aanpassen toe aan de traditionele beleidslijn van vasthouden, bergen en afvoeren in het waterbeheer. Daarvoor pleit ingenieursbureau TAUW in een whitepaper over een nieuw handelingsperspectief voor droogte. De uitbreiding van de bestaande trits in het waterbeheer naar ‘besparen, vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren’ is vernieuwend.

Schagen regioplein

Project Regioplein in Schagen

08 december 2020

Water op straat. Wilt u dat ook? De toekomstige bewoners van het appartementencomplex aan de Sportlaan in de kern Schagen wonen af en toe aan het water. Het Regioplein ligt in het noorden van de kern Schagen. Het aanwezige groen in de vorm van bomen, struiken en gras willen wij van voldoende water voorzien. We maken daarbij gebruik van het principe ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. 

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer