Logo Samen blauw groen

blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

biodiversiteit

Rijk en provincies eens over besteding 3 miljard euro voor sterke natuur

17 december 2020

Rijk en provincies hebben een akkoord bereikt over de besteding van bijna € 3 miljard voor natuurherstel en -ontwikkeling in de komende 10 jaar. Vanuit het ‘Programma Natuur’ werken overheden, natuurbeheerders en particuliere en agrarische grondeigenaren samen aan regionale en landelijke maatregelen. 

Klimaatbestendig bouwen

Oproep waterschap: neem klimaatbestendig bouwen als uitgangspunt

15 december 2020

De Unie van Waterschappen heeft de Tweede Kamer laten weten dat klimaatbestendig bouwen het uitgangspunt moet zijn bij het bouwen van nieuwe huizen. Op dit moment is met name in stedelijke regio’s een tekort aan betaalbare woningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt en stimuleert provincies, gemeenten en ontwikkelaars om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen.

Waterketen noorderkwartier

Resultaten samenwerking waterketen in beeld

14 december 2020

In 2011 verscheen het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW). Dat heeft vooral sinds 2014 geleid tot intensieve samenwerking tussen gemeenten, HHNK en PWN. Het BAW loopt in 2020 af. De samenwerking gaat door. We hebben de successen van de samenwerking gebundeld in een document. Veel leesplezier!

samenwerking noorderkwartier

Samenwerkingsovereenkomst Waterketen Noorderkwartier ‘ondertekend’

13 december 2020

De samenwerking binnen de waterketen wordt door alle gemeenten, HHNK en PWN als zeer waardevol ervaren. Zij hebben daarom voor de komende 10 jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Bekijk hier hoe de puzzel werd gelegd. 
Omdat een gezamenlijke ‘fysieke’ ondertekening op dit moment niet mogelijk is hebben de verantwoordelijke bestuurders op 11 december de ‘virtuele ondertekening’ gezamenlijk gevierd.

Tauw: zet in op ‘besparen, vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren’ in waterbeheer

09 december 2020

Voeg de twee thema’s van besparen en aanpassen toe aan de traditionele beleidslijn van vasthouden, bergen en afvoeren in het waterbeheer. Daarvoor pleit ingenieursbureau TAUW in een whitepaper over een nieuw handelingsperspectief voor droogte. De uitbreiding van de bestaande trits in het waterbeheer naar ‘besparen, vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren’ is vernieuwend.

Schagen regioplein

Project Regioplein in Schagen

08 december 2020

Water op straat. Wilt u dat ook? De toekomstige bewoners van het appartementencomplex aan de Sportlaan in de kern Schagen wonen af en toe aan het water. Het Regioplein ligt in het noorden van de kern Schagen. Het aanwezige groen in de vorm van bomen, struiken en gras willen wij van voldoende water voorzien. We maken daarbij gebruik van het principe ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. 

Wieringermeer

Paai- en opgroeiplaats voor vis, Wieringermeer

04 december 2020

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft HOSPER een paai- en opgroeiplaats voor vissen ontworpen in het agrarische landschap van de Wieringermeer. In het ontwerp zijn landschapsarchitectuur en kunst volledig verweven. 

Klimaatscenario

Op weg naar nieuwe KNMI-klimaatscenario’s

03 december 2020

Het KNMI maakt klimaatscenario's van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. De KNMI-klimaatscenario's zijn een vertaling van de mondiale klimaatprojecties van het IPCC - het klimaatpanel van de Verenigde Naties - naar Nederland. De meest recente zijn de KNMI'14 scenario's. In 2021 en 2023 verwachten we nieuwe scenarioproducten te publiceren. 

Afvalwaterprognoses

Afvalwaterprognoses steeds accurater door koppeling met CBS-gegevens

02 december 2020

Hoe krijg je als waterschap een zo goed mogelijk beeld van (toekomstige) hoeveelheden afvalwater naar je rwzi’s, maar ook van de bijbehorende vuillast? Het antwoord: door het gebied dat loost op dezelfde zuivering nauwkeurig in kaart te brengen, en dit gebied vervolgens te koppelen aan actuele bevolkingsgegevens van het CBS. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet en CBS deden het in een succesvolle pilot.

Zonnepanelen

Liander probeert explosieve groei zonnestroom op te vangen

26 november 2020

Een dak vol zonnepanelen, maar geen stroom kunnen leveren: het komt steeds vaker voor in de Kop van Noord-Holland. Vooral de explosieve groei van zonnepanelen en zonneweides in de regio zorgen voor verstopping van het elektriciteitsnetwerk, waardoor er eigenlijk geen nieuwe zonnedaken meer bij kunnen...

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer