Logo Samen blauw groen

blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Afvalwater

STOWA onderzoekt PFAS in afvalwater

25 november 2020

STOWA, samen met en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, laat de aanwezigheid van PFAS in het afvalwater onderzoeken. Via metingen bij rwzi’s en een slibverwerker moet een landelijk beeld worden geschetst van de concentraties PFAS in zowel het binnenkomende als het gezuiverde afvalwater en het zuiveringsslib.

nieuwbouw

Regioplein in Schagen

19 november 2020

Aan het Regioplein in Schagen staan sinds november 2020 nieuwe 46 woningen. Het gaat hier om een woningproject, dat uniek is voor deze gemeente. Het unieke karakter ligt in drie elementen besloten:

  • Sociale huurappartementen
  • Vernieuwend bouwen
  • Klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte
biodiversiteit

Rijnland ondertekent Deltaplan Biodiversiteitsherstel

16 november 2020

Dijkgraaf Rogier van der Sande, en tevens voorzitter van de Unie van Waterschappen zette tijdens het digitale symposium “Werk maken van biodiversiteit” zijn handtekening onder het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Vrijdag de 13e is bijna een symbolische datum, want het gaat niet goed met biodiversiteit. Vorig jaar luidde IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) de noodklok voor de hele wereld.

Vlindertuin

EBS Het SchatRijk heeft een schoolplein vol schatten

11 november 2020

Op het schoolplein van Basisschool Het SchatRijk in Zaandijk is van alles te vinden: een moestuin, een amfitheater, een modderkeuken, een paddenpoel, insectenhotel en zelfs een heuse pizza oven. Door in deze rijke plek te spelen en ontdekken komen kinderen tot verwondering en leren ze zowel de natuur als zichzelf kennen. Directeur Marc van de Geer vertelt ons over zijn enthousiasme, zijn aanpak en hoe hij andere scholen wil helpen ook hun schoolplein te vergroenen.

plant estafette

Plant-estafette: Meer dan natuur alleen! 

09 november 2020

“Op zaterdagmiddag 24 oktober startte de eerste GroenSpoor plant-estafette in Noord-Holland met het planten van meer dan 17.000 bollen in Heerhugowaard.”Tenminste dat had de kop van dit bericht moeten zijn. Door de strengere coronamaatregelen kon dit evenement helaas niet doorgaan in de geplande vorm.

Nieuwe website Zoet Zout Knooppunt (ZZK) met focus op verzilting 

05 november 2020

Het Zoet Zout Knooppunt is een initiatief van HHNK, PWN en Provincie Noord-Holland. De website richt zich op alle partijen die aan de slag zijn met klimaatadaptatie en verziltingsvraagstukken over de gevolgen van het opkomende zout. Denk aan agrariërs, natuurbeschermers, maar ook professionals van gemeenten in ons gebied.

Zee

Een klimaatscan voor grote wateren in Nederland 

04 november 2020

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor grote wateren en hoe kan de klimaatrobuustheid worden vergroot? Deze vraag staat centraal in de KlimaatScan voor grote wateren in Nederland. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste scenario’s van het KNMI en wordt naast wereldwijde opwarming ook rekening gehouden met fluctuaties en cyclische veranderingen van het klimaat en met de veranderende lucht- en waterkwaliteit.

Pilot early warning-systeem voor extreme regen gestart

03 november 2020

Op 1 oktober is het KNMI samen met het bedrijf Weather Impact een pilot gestart met een early warning-systeem dat moet waarschuwen voor extreme buien. Aan de pilot doen ook 5 waterschappen mee. De bekende weerpresentator Gerrit Hiemstra is een van de initiatiefnemers van het early warning-systeem. 

Noord-Hollandse boeren

Subsidiebudget voor Noord-Hollandse boeren aangevuld

02 november 2020

In oktober gaf het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier akkoord voor het openstellen van de subsidiemogelijkheid van het Landbouwportaal. Er is € 430.000 subsidiebudget voor bovenwettelijke maatregelen binnen het Landbouwportaal Noord-Holland beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld voor boeren in Hollands Noorderkwartier. 

Water bewust

'Helft Nederlanders spant zich in om wateroverlast te voorkomen'

30 oktober 2020

Driekwart van de Nederlanders vindt dat mensen zelf moeten bijdragen aan waterbeheer. Iets meer dan de helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken. Dit blijkt uit een steekproef van de waterschappen onder ruim 1000 respondenten.

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer