blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Groene bladeren

Steeds meer groene daken in purmurend

06 mei 2021

Het is een gloednieuw stukje Purmerend, Klein Where. En een bijzonder stukje: de buurt is aangelegd met het idee om de natuur een handje te helpen. Zo staan de auto’s op grasparkeerplaatsen en wordt regenwater in de buurt opgevangen in plaats van afgevoerd naar de riolering. Ook de bewoners dragen hun steentje bij: bewoner Henny Bruijn wilde een groen dak op zijn schuur aanleggen. 

bloemen natuur

Wat doet de gemeente Schagen aan groen en biodiversiteit?

06 mei 2021

De afgelopen jaren heeft de gemeente Schagen geïnvesteerd in het planten van bloemen, planten en struiken. Het resultaat is nu zichtbaar. Het staat overal vol met bloeiende krokussen en tulpen. Ook het plantsoen bij het station in Schagen en de entrees van het Waldervaartpark staan in bloei.

Natuur

Hitte in de zomer is warmte voor de winter, hoe dan?

04 mei 2021

De zomers worden warmer en daar hebben we soms best last van. Hittestress, een fenomeen dat steeds meer aandacht vraagt. Maar waar zijn de koele plekken te vinden in de zomer? Of hoe kunnen we koele plekken creëren? De hitteknelpuntenkaart geeft hier inzicht in en helpt bij het inrichten van een aangename openbare ruimte. 

Water

Meer tijd voor nodig besluitvorming startdatum omgevingswet

30 april 2021

Er is extra tijd nodig om tot een gedegen besluitvorming over de inwerkingtreding van de Omgevingswet te komen. Dat concludeert demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in haar voortgangsbrief van 23 april over de wet aan de Eerste en Tweede Kamer.

Landschap

Regenwater op je parketvloer of op je land: Liever niet!

20 april 2021

Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met situaties van wateroverlast door extreme regen. In korte tijd valt er heel veel neerslag in een gebied, waardoor tunnels vollopen met water, wegen tijdelijk niet begaanbaar zijn, regenwater woningen of bedrijven instroomt en landbouwpercelen onder water kunnen lopen. Kortom: veel schade en overlast waar niemand op zit te wachten.Uiteraard willen we zorgen dat dit zo min mogelijk gebeurd, maar kunnen we dat altijd voorkomen?

Grote opgaven in een beperkte ruimte

15 april 2021

Het nieuwe kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken moeten er locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en door klimaatverandering, de landbouw, woningbouw en bedrijvigheid staat de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit onder grote druk. Al deze opgaven komen samen op het beperkte grondgebied van Nederland.

Illustratie huis

Hoe functioneert de waterbergende weg door de tijd heen?

12 april 2021

De waterbergende weg is een opkomende maatregel om de effecten van extreme neerslag en droogte te helpen beperken. In Noorderkwartier zijn al verschillende varianten in gebruik. In Heemskerk wijdt HvA-student Marc van Echtelt zijn afstudeeronderzoek aan het nieuwste systeem dat in die gemeente bedacht, ontwikkeld én in gebruik genomen is.

Water

Onderzoek naar grondwaterbeheer waterschappen verschenen

07 april 2021

De aandacht voor grondwater neemt toe, maar waterschappen benutten de mogelijkheden die ze hebben om het grondwaterbeheer te gebruiken bij het oplossen van watervraagstukken nog niet optimaal. Dat constateert Sterk Consulting in opdracht van Het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond in samenspraak met de Unie van Waterschappen.

Resultaten Publiekspeiling klimaatadaptatie regio Alkmaar

Resultaten Publiekspeiling klimaatadaptatie regio Alkmaar

06 april 2021

In de periode van 6 januari tot 23 januari 2021 heeft de publiekspeiling klimaatadaptatie van de regio Alkmaar plaatsgevonden in het kader van het opstellen van de klimaatadaptatiestrategie. Doel was om risicobeleving, risicoacceptatie en participatiebereidheid met betrekking tot klimaatverandering van inwoners in beeld is gebracht.

Fred Albers

Het gaat niet om ons, het gaat om ons allemaal

06 april 2021

Fred Albers, strategisch beleidsmedewerker Openbaar Gebied bij de gemeente Schagen, vertelt over de gevolgen van klimaatverandering. Volgens Fred is het van groot belang dat gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers de handen ineen steken om iets te doen aan wateroverlast, hittestress, droogte en verbetering van de biodiversiteit.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer