blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Euro

Analyse finance en klimaatadaptatie 

06 april 2021

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken: welke rol spelen financiële instellingen?’ toont een analyse met kansen voor verdere samenwerking met overheden. De analyse en overzicht van vele bronnen is gemaakt op basis van 20 gesprekken met financiële instellingen en overheden en aanvullend deskresearch.

Computer

Kennissessie Risicogestuurd Beheer-uitwisseling ervaringen

29 maart 2021

Op vrijdag 16 april wordt een kennissessie georganiseerd voor de rioolbeheerders van de regio Noorderkwartier. Deze is gericht op de kennisdeling en uitwisseling van ervaringen vanuit de eigen regio. Deze sessie wordt de eerste in een serie, waarin we het komend jaar de inhoudelijke samenwerking binnen de regio Noorderkwartier vorm willen geven. 

Ipad

Het klimaat verandert

25 maart 2021

Het klimaat verandert en daar moeten we ons op voorbereiden. Hiervoor werken Regio Alkmaar en Hoogheemraadschap aan een regionaal plan voor klimaatadaptatie.

Bliksem

Wie is verantwoordelijk voor de risico’s van weersextremen?

24 maart 2021

De kans op schade door extreem weer neemt door klimaatverandering toe. Maar wie is er verantwoordelijk voor de risico’s? Hoe is deze verantwoordelijkheid verdeeld tussen individuele eigenaren, de overheid en verzekeraars?

kantoor

Leeromgeving klimaatadaptatie

23 maart 2021

In 2021 start het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een leeromgeving klimaatadaptatie. Deze leeromgeving wordt een centrale plek waar trainingen en andere kennisproducten beschikbaar komen, en waar ook ruimte is voor ontwikkeling en uitwisseling. Het doel is om een meerjarig leerprogramma op te zetten.

Droogte in de Koopmanspolder

Duurzame mijlpaal, Westfriese gemeenten eensgezind in aanpak klimaatverandering

19 maart 2021

Hoe ver wil je gaan in het bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering? De zeven Westfriese gemeenten hebben daar nu hetzelfde standpunt over ingenomen. Een mijlpaal in de regionale samenwerking (het Pact van Westfriesland) en een vruchtbaar vertrekpunt om op weg te gaan naar een klimaatbestendige regio in 2050.

Terugblik 'Te veel zout is ook niet lekker... of toch wel?

18 maart 2021

Op dinsdag 16 maart was de online bijeenkomst van Zoet Zout Knooppunt, hét platform voor verziltingsvraagstukken. Het Zoet Zout Knooppunt heeft als doel om verziltingsvraagstukken bespreekbaar te maken. We ontsloten beschikbare kennis, deelden praktijkervaringen en lieten zien welke innovaties er zijn in de omgang met zout(er) water.

Riool

Riothermiesystemen beïnvloeden stikstofgehalte effluent rwzi’s

17 maart 2021

Het terugwinnen van warmte uit afvalwater zou het gemiddelde warmtegebruik van 1,3 miljoen Nederlandse huishoudens af kunnen dekken. Uit recent onderzoek blijkt dat het winnen van thermische energie uit het riool kan leiden tot een iets hoger stikstofgehalte in het effluent van rioolwaterzuiveringen.

Overeenkomst

Speerpunten waterketen per deelregio tot 2030

16 maart 2021

Op 11 december 2020 werd de bestuurlijke overeenkomst samenwerking waterketen Noorderkwartier 2021-2030 vastgesteld. Daarnaast bepaalde elke deelregio in Noorderkwartier een aantal speerpunten. Die hebben zij in een aanvullende overeenkomst opgenomen.

Riool

Kosten vervanging naoorlogse rioolsystemen met asbestkit wellicht minder hoog

02 maart 2021

De extra kosten voor gemeenten om naoorlogse rioolsystemen waarin asbesthoudende kit is verwerkt te vervangen of te renoveren, kunnen lager uitvallen dan in de huidige situatie. Dat blijkt uit een analyse van enkele tientallen onderzoeksrapporten van gemeenten door Stichting RIONED.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer