Logo Samen blauw groen

blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Plant

Welke gemeenten gaan de uitdaging aan?

09 augustus 2021

Groene steden en dorpen dragen bij aan het opvangen van  klimaatverandering, het herstel van de biodiversiteit en de bevordering van  de gezondheid van bewoners. Daarom worden alle gemeentes in Nederland uitgedaagd om deel te nemen aan de Groene Stad Challenge 2021! Doe jij ook mee?

Water

Grenzen bereikt aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem

06 augustus 2021

Deltares, BoschSlabbers en Sweco brengen vandaag een essay uit, getiteld ‘Op Waterbasis’, dat een beeldend pleidooi bevat om ons landgebruik meer af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van water en bodem. Dit met als doel om meer flexibiliteit terug te krijgen met het oog op toekomstige ontwikkelingen.

Natuur

Klimaat Impact Monitor geeft inschatting van gevolgen klimaatverandering

05 augustus 2021

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreem weer zoals wateroverlast, droogte en natuurbranden. Door klimaatverandering neemt de kans hierop toe. Dit heeft gevolgen voor onze gezondheid, steden, infrastructuur, landbouw en natuur. Wageningse onderzoekers werken samen met overheden en verzekeraars aan een nieuwe omgeving waarin data over de gevolgen van extreem weer in één oogopslag te zien zijn: de Klimaat Impact Monitor.

Schep

Tegelwipactie: tegels vervangen door groen

04 augustus 2021

Zaanstad doet mee aan het NK Tegelwippen. We strijden tegen 80 andere gemeentes om zo veel mogelijk tegels te wippen op weg naar een groenere gemeente. Iedereen kan meedoen! Inwoners, bedrijven, scholen, woningcorporaties en gemeente. Met dank aan alle tegelwippende bewoners én het vergroenen van het Stationsplein in Zaandam staan we nu op de 7e plaats! Doe ook mee en help Zaanstad naar de eerste plek! 

bliksem

KNMI verbetert komende jaren de weerwaarschuwingen

02 augustus 2021

Het klimaat verandert snel. Hierdoor komen weersextremen vaker voor. Het KNMI werkt de komende jaren aan een verfijning van de weerwaarschuwingen. Dit als onderdeel van het Early Warning Centre (EWC), een zogenaamd nationaal waarschuwingsadviescentrum.

Scriptie

Collectief een klimaatbestendige stad

29 juli 2021

Een onderzoek naar welk maatregelenpakket de BUCH-gemeenten voor particulieren kunnen ontwikkelen om de toepassing van klimaatadaptatiemaatregelen in de private ruimte te bevorderen.

HoogWater Kenniskrant voor een klimaatbestendige stad #04

29 juli 2021

Het klimaatbestendig inrichten van een stad is een ware uitdaging. Gelukkig is er veel kennis en informatie beschikbaar en steeds meer steden nemen maatregelen tegen overstroming, hitte, droogte en wateroverlast.
De Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad informeert, stimuleert en inspireert iedereen die betrokken is bij de inrichting van de Nederlandse steden. Eerder verschenen de Natte Krant, over wateroverlast; Droge Kost, over droogte; en Heet Nieuws, over hitte. Deze vierde editie gaat over gevolgbeperking bij overstromingen.

Natuur bliksem

Groenblauwe bedrijventerreinen: maak onderdeel uit van ons netwerk

27 juli 2021

Door klimaatverandering is er in Nederland meer kans op hevige regen, droogte, hitte en storm. Dit is ook op bedrijventerreinen merkbaar. Denk aan schade door instromend regenwater, onbegaanbare wegen, bloedhete parkeerplaatsen of machines die oververhit raken. Samen Klimaatbestendig en Stichting Kennisalliantie voor Bedrijventerreinen en Werklocaties (SKBN) bouwen aan een netwerk van belanghebbenden om ervaringen en kennis over groene en klimaatbestendige oplossingen met elkaar te delen. Voor bestaande en nieuwe terreinen. Bouw je mee? 

Laptop

Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust

26 juli 2021

Het recente ‘Ontwerp Nationale Water Plan 2022-2027’ (NWP) waarin nadrukkelijk klimaatverandering als één van de belangrijk uitdagingen staat benoemd, nieuwe klimaatscenario’s, op handen zijnde grote dijkversterkingen, de ‘Programmatische Aanpak Grote Wateren’ (PAGW) en het visiedocument ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ leiden tot vele ideeën en initiatieven rond strategieën en projecten gericht op het klimaatbestendig maken van het Waddengebied. 

regeling

Eerste aanvragen Impulsregeling goedgekeurd

21 juli 2021

In januari dit jaar ging de Impulsregeling Klimaatadaptatie van start. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen bij het Rijk co-financiering van klimaatadaptatiemaatregelen aanvragen. Dat doen ze via de DPRA-werkregio. Het Rijk betaalt een derde van het benodigde bedrag; de werkregio betaalt zelf de rest.

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer