Logo Samen blauw groen

blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Rivier met molens

Nature based Solutions om rivierengebied klimaatbestendig te maken

21 september 2021

Een nieuw rapport van Deltares laat zien hoe je de natuurlijke eigenschappen van rivieren kunt gebruiken om ze op een duurzame manier bestendig te maken tegen overstromingen. Op veel plekken in Nederland en Europa kan dat economisch aantrekkelijker zijn dan te kiezen voor traditionele technische oplossingen.

WIndmolens

Reageren op wijzigingen huidige Omgevingsverordening Noord-Holland 2020

15 september 2021

Het Kabinet besloot in mei de invoering van de Omgevingswet uit te stellen. Dit heeft gevolgen voor de provincie Noord-Holland, onder meer voor de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid 1.0 (RES’en).

Tegels vervangen door groen

Wat maakt dat mensen stenen uit de tuin halen?

14 september 2021

Als de tuinen van inwoners vol tegels blijven liggen, kom je als gemeente niet erg ver met je ambitie om te vergroenen. Maar hoe krijg je inwoners zover dat ze hun tegels vervangen door groen? 

Waterschappen: ‘Integrale aanpak bodem en ondergrond is hard nodig’

9 september 2021

Voor een Commissiedebat Leefomgeving op 9 september hebben de waterschappen Kamerleden een aantal aandachtspunten meegegeven over gewasbeschermingsmiddelen en over bodem en ondergrond.

Deltacommissaris: overal klimaatbestendig bouwen

8 september 2021

De ministeries van BZK en IenW moeten ervoor zorgen dat bij beoogde en nieuwe grootschalige woningbouwlocaties overal klimaatbestendig wordt gebouwd. De gevolgen van de zeespiegelstijging, veranderende rivierafvoeren, meer extreem weer en de bodemdaling moeten rijk en regio meenemen in beleid en afspraken over woningbouw. Dat stelt Deltacommissaris Peter Glas in een advies aan de DG’s van BZK en IenW.

NK-Tegelwippen

Wat doe jij? - Klimaatadaptatie

6 september 2021

U kunt zorgen dat uw tuin voor het grootste deel met echte planten en zwarte grond voorzien is. Een tuin met planten is niet alleen mooier om te zien, het is ook koeler om te verblijven. Koeler door schaduw en verdamping van water. Daarnaast kunt u zorgen dat het regenwater in de bodem kan trekken in plaats van snel af te voeren naar het riool.  Het water is namelijk heel goed te gebruiken in tuin, of zelfs in huis voor de was of toiletspoeling.

extreme weersomstandigheden

Aanpassen aan klimaatverandering met steun van MIA\Vamil

3 september 2021

Extreme regenval veroorzaakte de recente wateroverlast in Europa. Dit vraagt om klimaatadaptieve maatregelen om beter bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden. Ondernemers kunnen rekenen op belastingvoordeel voor investeringen in maatregelen die de negatieve effecten van klimaatverandering beperken.

Microphone

STOWA maakt serie van acht podcasts

18 augustus 2021

Om te vieren dat de STOWA vijftig jaar bestaat, organiseert ze vanaf 15 juli een reeks van acht podcasts. De podcastreeks maakt deel uit van de campagne De kracht van Kennis. In deze podcasts gaat podcastmaker Tom Jessen met deskundigen in gesprek over verschillende waterthema’s als droogte, waterveiligheid en waterkwaliteit. 

natuur

IPCC-rapport: snelle klimaatverandering

12 augustus 2021

Op 9 augustus heeft het IPCC, het klimaatpanel van de VN, een rapport met analyses van klimaatonderzoeken die de afgelopen jaren zijn verschenen gepresenteerd. Het rapport laat zien dat klimaatverandering al tot forse weersextremen leidt en dat er snel ingrijpende maatregelen nodig zijn. 

Raport

Rapport: Climate Change 2021

11 augustus 2021

Dit rapport biedt een samenvatting op hoog niveau van de huidige toestand van het klimaat, hoe het klimaat verandert en de rol van menselijke invloed. Ook lees je in het rapport over de klimaattoekomst, informatie die relevant is voor regio’s en sectoren en beperking van door mensen veroorzaakte klimaatverandering.

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer