blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Meer hitte zorgt ook voor nieuw en soms verwarrend jargon

3 november 2022

Extreme hitte komt in Nederland steeds vaker voor. Er duiken nieuwe termen op, zoals ‘hittestress’. Overheidsstichting Geonovum brengt in een begrippenkader de verschillende termen in kaart die met hitte te maken hebben. Niet alleen om verwarring te voorkomen, maar ook om meer uniform onderzoek mogelijk te maken. Eind november kan iedereen input leveren in een online sessie.

De Straadkrant

Straten als aanjager voor meer biodiversiteit 

28 oktober 2022

Biodiversiteit is de motor van al het leven. Toch richten we onze straten niet vanzelfsprekend zo in dat ze biodiversiteit bevorderen. Duizenden straten vormen een machtig netwerk dat veel beter ontsloten en benut kan worden voor de ontwikkeling en verspreiding van talloze organismen. Onze straten kunnen zo bijdragen aan het veerkrachtig en leefbaar houden van ons land.

Tekening samenvatting

Bijeenkomst ‘Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorderkwartier in 2122?’

26 oktober 2022

In het Noorderkwartier (Noord-Holland) gebeurt veel op het gebied van klimaatadaptatie, maar hoe zorg je ervoor dat de regio ook over 100 jaar leefbaar is? Op dinsdagmiddag 11 oktober kwamen 200 professionals van overheden, kennisinstellingen, GGD’s, natuurbeheerders en (landbouw)bedrijven bij elkaar in het AFAS Stadion in Alkmaar. “De natuur heeft ons niet nodig, wij hebben de natuur nodig.”

Hoogleraar Herman Havekes: historisch besef belangrijk bij inrichting van ons waterbeheer

25 oktober 2022

Op 3 oktober hield hoogleraar Herman Havekes zijn oratie waarin hij middels een 'vlootschouw' de organisatie van het (decentrale) waterbeheer in Nederland tegen het licht hield. Havekes betoogde dat een goede waterorganisatie een keiharde randvoorwaarde is voor goed waterbeheer.

Nieuwe workshops van KlimaatGesprekken

24 oktober 2022

Binnenkort gaat voor de derde keer de workshopreeks van KlimaatGesprekken van start in Zaanstad. U ontdekt in zes avonden hoe u op uw eigen manier kunt verduurzamen. De workshops laten zien welke keuzes u bewust of onbewust dagelijks maakt. En het effect daarvan op de wereld. 

Natuur

Groenblauwe onderzoeken, najaar 2022

21 oktober 2022

Groenblauwe oplossingen...we zien ze meer en meer verschijnen. Gelukkig maar, want ze zijn hard nodig met het veranderende klimaat in het achterhoofd. Binnen het project 'Groenblauwe oplossingen, kansen en risico's' wordt er gekeken naar het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van deze oplossingen op de lange termijn. 

Hand in water

Water aanleggen in de gemeente? Doe de Waterkwaliteitscheck!

20 oktober 2022

Schone en microbiologisch veilige fonteinen, pierenbadjes en ander water in de leefomgeving. Dat is het doel van de Waterkwaliteitscheck van het RIVM, die vanaf de zomer van 2022 beschikbaar is voor gemeenten, burgerinitiatieven of anderen die met aanleg van water in een stad of dorp te maken hebben.

Water

Hoogleraar Herman Havekes: historisch besef belangrijk bij inrichting van ons waterbeheer

17 oktober 2022

Op 3 oktober hield hoogleraar Herman Havekes zijn oratie waarin hij middels een 'vlootschouw' de organisatie van het (decentrale) waterbeheer in Nederland tegen het licht hield. Havekes betoogde dat een goede waterorganisatie een keiharde randvoorwaarde is voor goed waterbeheer.

Landbouw

VisKringloop Wieringermeer

4 oktober 2022

In het agrarische landschap van de Wieringermeer is een paai- en opgroeiplaats voor vis ontworpen. Door de aanleg van de VisKringloop en de vispassages is een ecologische verbinding gecreëerd tussen het Amstelmeerkanaal (met in het verlengde het IJsselmeer en de Waddenzee) en het watersysteem van de Wieringermeer met het Robbenoordbos. 

HHNK-subsidie voor klimaatbestendige toekomst

4 oktober 2022

Op 10 oktober stelt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier open. Gemeenten kunnen voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om deze projecten versneld uit te kunnen voeren. HHNK reserveert hiervoor een totaal bedrag van 2 miljoen euro.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer