blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Whitepaper Gezonde en Veilige Stad oktober 2022

30 november 2022

Groen heeft een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid. In deze whitepaper toont Sweco aan dat vergroening van de leefomgeving een positief effect heeft op de gezondheid en het welzijn. Elke hectare extra
groen betekent gemiddeld ruim 8 zorgbehoevende bewoners minder.

Klimaatrisico’s van gebouwen scherper in beeld met standaard aanpak

29 november 2022

Klimaatverandering veroorzaakt nu al grote schades, bijvoorbeeld door overstromingen en verzakkingen. De Dutch Green Building Council (DGBC) werkt daarom met ongeveer 30 andere publieke en private partijen samen aan het Framework for climate adaptive buildings. Dit is een standaard aanpak waarmee je klimaatrisico’s op gebouwniveau kunt inschatten. Het eerste deel van deze aanpak is nu verschenen..

Aanbiedingsbrief bij Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1 kopie

28 november 2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) bieden de Tweede Kamer het rapport 'Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1' aan.

Bovenaanzicht

'Water en Bodem sturend', wat betekent dat voor mij? 

23 november 2022

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. In Noord-Holland worden 183.600 van de 900.000 woningen gerealiseerd tot 2030. Daarvan moet tweederde betaalbaar zijn, zodat het voor iedereen bereikbaar is. De focus ligt op versnelling en grootschalige woningbouw, waarvoor 15 grootschalige gebieden zijn aangewezen.

Deltanieuws

Nationaal Deltacongres in Haarlem: "Wat goed is voor water en bodem, is goed voor ons"

22 november 2022

Klimaatadaptatie versnellen: hoe doe je dat? Hoe verbind je opgaven met elkaar? Hoe realiseer je ruimtelijke opgaven én reserveer je fysieke ruimte voor maatregelen in de toekomst? Daarover praatten professionals tijdens het dertiende Nationaal Deltacongres, op 10 november 2022 in de Philharmonie in Haarlem.

Meer watermaatregelen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

21 november 2022

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van start. Met het GLB werken Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie aan toekomstbestendige landbouw, het versterken van de natuur en een leefbaar platteland.

Document

Opmerkingen VNG over de begroting water 

18 november 2022

Maak de impact van het principe ‘Water en bodem sturend’ op de woningbouwplannen en het landelijk gebied concreet. Dat is een van de aandachtspunten die de VNG namens gemeenten meegeeft aan de Tweede Kamer, voor de behandeling op 21 november van de I en W-begroting op het onderdeel water.

Waterschappen leveren inbreng voor Wetgevingsoverleg Water 

14 november 2022

Op 21 november staat in de Tweede Kamer het jaarlijkse wetgevingsoverleg Water op de agenda. De waterschappen geven de Kamerleden een aantal aandachtspunten mee.

Zoetwater Boeren

Hoe houden we Noorderkwartier leefbaar?  

7 november 2022

Die vraag stond centraal tijdens ons grootse evenement op 11 oktober in het AFAS stadion. In de vierde editie van het e-magazine lichten we een paar mooie initiatieven uit die laten zien dat daar in onze regio hard aan gewerkt wordt. Zoals het project Zoetwaterboeren en de herinrichting van winkelstraat De Laat in Alkmaar. Lees ook hoe de kersverse KAN-subsidie van HHNK en de Omgevingswet kunnen helpen. En over de Samen Blauwgroen Academie in oprichting. Dan ben je weer bij!

Imac

Klimaatschademonitor

7 november 2022

Extreem weer, zoals hagel of hevige neerslag, kan flink wat schade veroorzaken. De Klimaatschademonitor laat zien hoeveel verzekerde schade er de afgelopen jaren veroorzaakt is door extreem weer. Het gaat vooral om particuliere schade, aangevuld met zakelijke schades voor de grootste schadegebeurtenissen.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer