Logo Samen blauw groen

blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Het klimaatverhaal van 2021

24 januari 2022

De titel van het KNMI jaaroverzicht van het weer van 2021 was ‘gemiddeld normaal met recordaantal codes oranje en rood’. Na drie zeer warme jaren was 2021 qua gemiddelde temperatuur een normaal jaar, maar er waren wel flinke uitschieters. We werden vaker dan normaal gewaarschuwd voor extreme gebeurtenissen. We blikken terug op de invloed van klimaatverandering op deze uitschieters.

Waterman - Karel Bruin-BaertsHHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

18 januari 2022

Veranderingen zijn van alle tijden en het watersysteem hierop aanpassen is een continue zorg voor Karel. Want ga maar na, er is meer wateroverlast, dan weer is het te droog en boven- dien moet het water zo schoon zijn dat je ervan kunt genieten en in kan recreëen. In Noord-Holland komen al die elementen bij elkaar, terwijl ondertussen de zeespiegel stijgt. Ook dat is niet zonder risico. Gelukkig is Karel optimistisch, en kijkt hij naar wat er bereikt kan worden.

Computer

De eerste editie van het e-magazine staat online!

17 januari 2022

Samen Blauwgroen bestaat alweer 1 jaar! Het werd tijd om de nieuwsbrief in een modern jasje te stoppen. Daarom vanaf 2022 een e-magazine. Dit e-magazine bevat een serie van interessante interviews en artikelen uit de praktijk op het gebied van Klimaatadaptatie en Waterketen. Benieuwd naar de inhoud? Neem dan vooral een kijkje. 

Hoeveel natter of droger wordt het?

12 januari 2022

Hogere temperaturen, drogere zomers, extremere buien. Dat gaat klimaatverandering Nederland brengen. Maar hoeveel natter, droger en warmer wordt het, waar en wanneer? STOWA start samen met het Waterschapshuis een reeks nieuwe onderzoeken om de meteorologische informatievoorziening voor waterschappen verder te verbeteren.

Wadi’s: aanbevelingen voor ontwerp, aanleg en beheer

7 januari 2022

Deze publicatie maakt de resultaten van een zes jaar durend onderzoek naar een wadi in Enschede toegankelijk. Dit onderzoek richtte zich met name op de manier waarop de wadi hydraulisch en milieuhygiënisch functioneert. Daarnaast gaat de publicatie in op ervaringen met andere wadisystemen in Nederland.

Zonnepanelen

Aanpassen aan een veranderend klimaat

3 januari 2022

Als gevolg van de toename van CO² verandert het klimaat. Ook in Zaanstad merken we dat het weer extremer wordt. Het wordt gemiddeld warmer en er zijn vaker hittegolven. Er zijn meer hevige regenbuien én er zijn meer en langere droogteperiodes. Dat heeft effect op de leefomgeving.

Regio Westfriesland komt met concrete uitvoeringsagenda

28 december 2021

De zeven gemeenten in regio Westfriesland hebben een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie vastgesteld. Hoe verliep het proces en wat staat er in de uitvoeringsagenda? Een gesprek met Koos Brouwer van de gemeente Medemblik, die het proces coördineert.

Gemeente wordt aantrekkelijker en groener

23 december 2021

Op vrijdag 26 november 2021 ging voor het project ‘Groen Kapitaal in de Buurt’ de eerste schop de grond in bij de Van der Veldelaan in Alkmaar. Zes groene burgerinitiatieven ontvangen – in samenwerking met de gemeente Alkmaar – begeleiding en budget. De bewoners voeren hun eigen groene idee ook zelf uit en blijven in toekomst betrokken bij het onderhoud. 

Bijna 10 miljoen euro Europese LIFE-IP-subsidie toegekend om Nederland klimaatbestendiger t... 

21 december 2021

In december 2021 heeft een consortium van meer dan 20 Nederlandse organisaties (van het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, GGD-en en LTO Noord) een Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen. Het bedrag van bijna 10 miljoen euro is bestemd voor het programma LIFE-IP NASCCELERATE (afgekort LIFE-IP NAS) dat zes jaar gaat duren: van 2022 tot 2027. 

Climate Adaptation Game

10 december 2021

In de Climate Adaptation Game krijgen spelers inzicht in de wateropgave met betrekking tot klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie. Deze ‘serious game’ maakt de complexe relaties binnen het watersysteem inzichtelijk, en brengt partijen met elkaar in gesprek.

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer