blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Schagen regioplein

Project Regioplein in Schagen

08 december 2020

Water op straat. Wilt u dat ook? De toekomstige bewoners van het appartementencomplex aan de Sportlaan in de kern Schagen wonen af en toe aan het water. Het Regioplein ligt in het noorden van de kern Schagen. Het aanwezige groen in de vorm van bomen, struiken en gras willen wij van voldoende water voorzien. We maken daarbij gebruik van het principe ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. 

Wieringermeer

Paai- en opgroeiplaats voor vis, Wieringermeer

04 december 2020

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft HOSPER een paai- en opgroeiplaats voor vissen ontworpen in het agrarische landschap van de Wieringermeer. In het ontwerp zijn landschapsarchitectuur en kunst volledig verweven. 

Klimaatscenario

Op weg naar nieuwe KNMI-klimaatscenario’s

03 december 2020

Het KNMI maakt klimaatscenario's van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. De KNMI-klimaatscenario's zijn een vertaling van de mondiale klimaatprojecties van het IPCC - het klimaatpanel van de Verenigde Naties - naar Nederland. De meest recente zijn de KNMI'14 scenario's. In 2021 en 2023 verwachten we nieuwe scenarioproducten te publiceren. 

Afvalwaterprognoses

Afvalwaterprognoses steeds accurater door koppeling met CBS-gegevens

02 december 2020

Hoe krijg je als waterschap een zo goed mogelijk beeld van (toekomstige) hoeveelheden afvalwater naar je rwzi’s, maar ook van de bijbehorende vuillast? Het antwoord: door het gebied dat loost op dezelfde zuivering nauwkeurig in kaart te brengen, en dit gebied vervolgens te koppelen aan actuele bevolkingsgegevens van het CBS. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet en CBS deden het in een succesvolle pilot.

Zonnepanelen

Liander probeert explosieve groei zonnestroom op te vangen

26 november 2020

Een dak vol zonnepanelen, maar geen stroom kunnen leveren: het komt steeds vaker voor in de Kop van Noord-Holland. Vooral de explosieve groei van zonnepanelen en zonneweides in de regio zorgen voor verstopping van het elektriciteitsnetwerk, waardoor er eigenlijk geen nieuwe zonnedaken meer bij kunnen...

Afvalwater

STOWA onderzoekt PFAS in afvalwater

25 november 2020

STOWA, samen met en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, laat de aanwezigheid van PFAS in het afvalwater onderzoeken. Via metingen bij rwzi’s en een slibverwerker moet een landelijk beeld worden geschetst van de concentraties PFAS in zowel het binnenkomende als het gezuiverde afvalwater en het zuiveringsslib.

nieuwbouw

Regioplein in Schagen

19 november 2020

Aan het Regioplein in Schagen staan sinds november 2020 nieuwe 46 woningen. Het gaat hier om een woningproject, dat uniek is voor deze gemeente. Het unieke karakter ligt in drie elementen besloten:

  • Sociale huurappartementen
  • Vernieuwend bouwen
  • Klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte
biodiversiteit

Rijnland ondertekent Deltaplan Biodiversiteitsherstel

16 november 2020

Dijkgraaf Rogier van der Sande, en tevens voorzitter van de Unie van Waterschappen zette tijdens het digitale symposium “Werk maken van biodiversiteit” zijn handtekening onder het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Vrijdag de 13e is bijna een symbolische datum, want het gaat niet goed met biodiversiteit. Vorig jaar luidde IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) de noodklok voor de hele wereld.

Vlindertuin

EBS Het SchatRijk heeft een schoolplein vol schatten

11 november 2020

Op het schoolplein van Basisschool Het SchatRijk in Zaandijk is van alles te vinden: een moestuin, een amfitheater, een modderkeuken, een paddenpoel, insectenhotel en zelfs een heuse pizza oven. Door in deze rijke plek te spelen en ontdekken komen kinderen tot verwondering en leren ze zowel de natuur als zichzelf kennen. Directeur Marc van de Geer vertelt ons over zijn enthousiasme, zijn aanpak en hoe hij andere scholen wil helpen ook hun schoolplein te vergroenen.

plant estafette

Plant-estafette: Meer dan natuur alleen! 

09 november 2020

“Op zaterdagmiddag 24 oktober startte de eerste GroenSpoor plant-estafette in Noord-Holland met het planten van meer dan 17.000 bollen in Heerhugowaard.”Tenminste dat had de kop van dit bericht moeten zijn. Door de strengere coronamaatregelen kon dit evenement helaas niet doorgaan in de geplande vorm.

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer