Logo Samen blauw groen

blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

online webinar

Nieuw perspectief op hemelwater en meer? Kijk dit najaar de webinars van riool.net

5 oktober 2021

Volgende week donderdag begint de nieuwe webinarreeks van dit najaar. Wendy Francken (Vlario) en Hugo Gastkemper (Stichting RIONED) bijten het spits af met het webinar ‘Hemelwater, de Vlaamse aanpak’, waarbij we een kijkje nemen in de Vlaamse keuken. 

Groen land en blauw water

Waterschappen roepen op om mee te doen aan blauwgroen netwerk

30 september 2021

Signalen dat het slecht gaat met de biodiversiteit komen bijna dagelijks in het nieuws. Waterschappen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een goed natuurbeleid. Bijvoorbeeld met de versterking van het Blauwgroene Netwerk.

Tractor

Ingrijpende maatregelen voor boeren om waterkwaliteit te verbeteren

23 september 2021

Verplichte duurzame bouwplannen voor de teelt en bredere bufferstroken langs watergangen. Deze nieuwe maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren zijn opgenomen in het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. LTO ziet er geen heil in.

Waterschappen sluiten zich aan bij Steenbreek

22 september 2021

Het netwerk van Stichting Steenbreek is uitgebreid met twee waterschappen. Het gaat om Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Limburg. Naast circa 160 gemeenten en 8 provincies hebben zich nu 7 waterschappen aangesloten bij Stichting Steenbreek.

Rivier met molens

Nature based Solutions om rivierengebied klimaatbestendig te maken

21 september 2021

Een nieuw rapport van Deltares laat zien hoe je de natuurlijke eigenschappen van rivieren kunt gebruiken om ze op een duurzame manier bestendig te maken tegen overstromingen. Op veel plekken in Nederland en Europa kan dat economisch aantrekkelijker zijn dan te kiezen voor traditionele technische oplossingen.

WIndmolens

Reageren op wijzigingen huidige Omgevingsverordening Noord-Holland 2020

15 september 2021

Het Kabinet besloot in mei de invoering van de Omgevingswet uit te stellen. Dit heeft gevolgen voor de provincie Noord-Holland, onder meer voor de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid 1.0 (RES’en).

Tegels vervangen door groen

Wat maakt dat mensen stenen uit de tuin halen?

14 september 2021

Als de tuinen van inwoners vol tegels blijven liggen, kom je als gemeente niet erg ver met je ambitie om te vergroenen. Maar hoe krijg je inwoners zover dat ze hun tegels vervangen door groen? 

Waterschappen: ‘Integrale aanpak bodem en ondergrond is hard nodig’

9 september 2021

Voor een Commissiedebat Leefomgeving op 9 september hebben de waterschappen Kamerleden een aantal aandachtspunten meegegeven over gewasbeschermingsmiddelen en over bodem en ondergrond.

Deltacommissaris: overal klimaatbestendig bouwen

8 september 2021

De ministeries van BZK en IenW moeten ervoor zorgen dat bij beoogde en nieuwe grootschalige woningbouwlocaties overal klimaatbestendig wordt gebouwd. De gevolgen van de zeespiegelstijging, veranderende rivierafvoeren, meer extreem weer en de bodemdaling moeten rijk en regio meenemen in beleid en afspraken over woningbouw. Dat stelt Deltacommissaris Peter Glas in een advies aan de DG’s van BZK en IenW.

NK-Tegelwippen

Wat doe jij? - Klimaatadaptatie

6 september 2021

U kunt zorgen dat uw tuin voor het grootste deel met echte planten en zwarte grond voorzien is. Een tuin met planten is niet alleen mooier om te zien, het is ook koeler om te verblijven. Koeler door schaduw en verdamping van water. Daarnaast kunt u zorgen dat het regenwater in de bodem kan trekken in plaats van snel af te voeren naar het riool.  Het water is namelijk heel goed te gebruiken in tuin, of zelfs in huis voor de was of toiletspoeling.

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer