blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Even voorstellen: Klimaatburgemeester Thomas de Nus

3 januari 2023

De Zaandamse architect Thomas de Nus heeft dit jaar samen met vijf anderen de stichting Architects for Future opgericht. Als architect is Thomas gespecialiseerd in circulair en ecologisch bouwen. Met Architect For Future wil hij hierover door het hele land lezingen geven en discussies starten. Ook als Klimaatburgemeester wil hij dit onderwerp en de stichting een podium geven.

Een klimaatvriendelijke tuin die inspireert

2 januari 2023

INTERVIEW DOOR TUINVAK – Dirk van den Brink is hovenier en beschikt over het prototype voorbeeld van een klimaatvriendelijke tuin. Een bezoek aan de tuin van Dirk in Barneveld kan een eyeopener zijn. Hij beschikt namelijk bij uitstek over omgeving die de biodiversiteit bevordert.

Nu slim bouwen voor een veilige toekomst

22 december 2022

De tijd van vrijheid, blijheid is voorbij. Deltacommissaris Peter Glas pleit niet alleen voor meer ruimte voor waterberging en dijkversterking, maar ook voor nationale spreiding van de bouwlocaties, landelijke prestatieafspraken voor klimaatbestendige bouw en voor meer sturing en regie.

Klimaatadaptatie en -mitigatie kunnen en moeten elkaar zoveel mogelijk versterken

22 december 2022

Waar moeten we bouwen nu we klimaatverandering in het gezicht kijken? Moeten we wel investeren in energie-intensieve industrie in laag-liggend Nederland? Hoe kunnen ingroeiende steden tegelijk klimaatbestendig worden? Klimaatmitigatie en -adaptatie zijn gescheiden werelden, in beleid maar ook in de wetenschap. Een vandaag uitgekomen paper van Deltares en de TU Eindhoven, in opdracht van het Deltaprogramma, laat zien waarom en hoe beide werelden meer met elkaar kunnen worden verbonden.

Een eerste beeld van de klimaatrisico's voor erfgoed

19 december 2022

Wat betekenen hitte, droogte en wateroverlast voor ons cultureel erfgoed? Om antwoord te krijgen op die vragen heeft de provincie onderzoek gedaan naar de klimaatrisico’s voor het erfgoed in Noord-Holland. De resultaten zijn aangegeven op een digitale kaart die de basis is voor verder onderzoek. Ambtenaren en beleidsmakers kunnen deze kaart gebruiken als zij meer informatie nodig hebben over klimaatverandering en erfgoed en als zij beleid willen maken.

Gemeentelijke rol belangrijk bij ruimtelijke keuzes

19 december 2022

Provincies hebben de nationale opgaven en doelen ontvangen, op basis waarvan zij voorstellen moeten doen voor de complexe ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat. Er moeten stevige keuzes worden gemaakt. We pleiten daarom voor vroegtijdige betrokkenheid van gemeenten en een gedegen uitvoeringsstrategie.

Ruimte voor water essentieel in startpakketten NOVEX 

15 december 2022

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, presenteerde op 12 december de ‘provinciale startpakketten voor de fysieke leefomgeving’. De Jonge vraagt hiermee aan de provincies om nationale opgaven voor woningbouw, natuur, landbouw en energie ruimtelijk te vertalen naar de regio. De waterschappen vinden het positief dat de minister de regie neemt op ruimtelijke ordening en water en bodem hierin goed verankerd zijn.

Nederland wint met Alkmaar de Green Cities Europe Award

13 december 2022

Alkmaar mag zich de meest inspirerende stad in Europa noemen voor het vergroenen van de leefomgeving. In Parijs waren donderdag wethouder Ad Jongenelen namens de gemeente Alkmaar en directeur Peter Mol en zijn team namens Stadswerk072 aanwezig om de Green Cities Europe Award 2022 in ontvangst te nemen. Alkmaar heeft in drie jaar tijd 30.000m² groen aan de stad toegevoegd, door veelal kleine pleinen te vergroenen en in te zetten op biodiversiteit.

Gemeente Weststellingwerf roept Rijk op om bij te dragen aan funderingsaanpak 

8 december 2022

Al tientallen jaren hebben inwoners van het veenweidegebied last van verzakkingen van de fundering van hun huizen. In Friesland werken de provincie, het waterschap en de gemeenten samen aan oplossingen voor dit probleem. Maar zij kunnen dat niet alleen. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf het Rijk oproepen om bij te dragen aan de funderingsaanpak.

Zware regenval: hoe voorkom je dat de poep opnieuw door de binnenstad van Alkmaar drijft? 

6 december 2022

In de nabije toekomst krijgen we steeds meer te maken met zware regenval. Wetenschappers zien door de klimaatverandering vaker clusterbuien, oftewel piekbuien waar in korte tijd veel water valt. Vorig jaar in de zomer gebeurde dit al in onder meer Alkmaar en Egmond aan Zee. Dat zorgde voor de nodige overlast. Hoe voorkomen gemeentes en waterschappen dat? Presentator Koen Bugter zoekt het uit in een nieuwe Expeditie Noord-Holland.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer