Logo Samen blauw groen

blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Natuur

Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie: ‘Kenniswerelden verbinden’

25 februari 2022

Op 10 februari was de tweede gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Tijdens deze online bijeenkomst, de tweede in een serie, bespraken ruim 300 professionals de raakvlakken tussen de thema’s zoetwater en ruimtelijke adaptatie.

Wat is een groen schoolplein?

23 februari 2022

Een groen schoolplein is een klimaatbestendige, gezonde en natuurrijke speel- en leeromgeving. Het plein maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur door buiten te spelen én te leren. Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in het spelen.

Weg

Europese primeur: Water onder de straat in plaats van omgekeerd

17 februari 2022

Samen met AB Roads en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw ontwikkelde Rik Debusschere een klimaatrobuuste waterbufferende wegfundering – zeg maar een wadi onder het wegdek. Het water staat hierbij onder de straat in plaats van omgekeerd. Rik Debusschere merkte tijdens diverse uitvoeringsprojecten  dat naast het grondwaterpeil vooral plaatsgebrek een beperkende factor is voor infiltratiemogelijkheden.

Kust

Onderzoek naar klimaatbestendige landbouw in verziltende kustdelta

16 februari 2022

Zoet water in het Nederlandse kustgebied is schaars. Door klimaatverandering en verzilting staat de beschikbaarheid van zoet water nog verder onder druk. Dit is een probleem voor de land– en tuinbouw in kustgebieden, vooral in droge zomers. In het project AGRICOAST wil een consortium van Wageningen University & Research, TU Delft, bedrijven en maatschappelijke organisaties de zoetwaterbeschikbaarheid in het Nederlandse kustgebied vergroten. 

Imac

Themastudie Waterveiligheid

14 februari 2022

Dit rapport betreft een inhoudelijke bouwsteen voor verschillende (gemeentelijke) trajecten. Het is nadrukkelijk een studie, er worden nog geen bestuurlijke keuzes in voorgelegd of gepresenteerd. Medio 2022 wordt aan deze rapportage (gericht op ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling) het onderdeel bestaande stad toegevoegd, zodat een complete thematische studie ontstaat.

Regionaal waterprogramma Noord-Holland 2022-2027

10 februari 2022

Met dit programma wordt invulling gegeven aan het waterbeleid in Omgevingsvisie NH 2050 voor zover het uitvoering van Europese richtlijnen over water betreft. Een goede waterkwaliteit, duurzaam voorraadbeheer en bescherming tegen overstroming zijn de centrale elementen van het programma.

Waterkwaliteit verbeteren, waterveiligheid versterken

8 februari 2022

De provincie Noord-Holland zet in op de verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en versterking van de bescherming tegen mogelijke overstromingen.

Klimaat ook van de gemeenteraad

1 februari 2022

In de meeste gemeenten mag de kiezer op 14, 15 en 16 maart aanstaande naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De campagne is bij uitstek het moment voor raadsleden om met inwoners in gesprek te gaan over het klimaat en de transitie naar duurzame, aardgasvrije wijken.

Wereldtemperatuur 2021 op vijfde of zesde plaats

27 januari 2022

De gemiddelde wereldtemperatuur van 2021 blijkt uit te komen rond 1,1 °C boven de pre-industriële waarde van 1850-1900 en 0,2-0,3 °C boven het gemiddelde van 1991-2020. Hiermee wordt een vijfde of zesde plaats behaald. In Europa eindigt 2021 buiten de top 10 warmste jaren.

Eerste probleemlocaties wateroverlast aangepakt

27 januari 2022

De wateroverlast in de gemeente Bergen in juni van het afgelopen jaar had veel impact. Dat bleek ook uit de vele foto’s en filmpjes die de gemeente na een oproep ontving. Naar aanleiding van alle verzamelde gegevens worden 15 locaties in de eerste helft van 2022 aangepakt met passende maatregelen. 

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer