blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Water

Onderzoek naar grondwaterbeheer waterschappen verschenen

07 april 2021

De aandacht voor grondwater neemt toe, maar waterschappen benutten de mogelijkheden die ze hebben om het grondwaterbeheer te gebruiken bij het oplossen van watervraagstukken nog niet optimaal. Dat constateert Sterk Consulting in opdracht van Het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond in samenspraak met de Unie van Waterschappen.

Resultaten Publiekspeiling klimaatadaptatie regio Alkmaar

Resultaten Publiekspeiling klimaatadaptatie regio Alkmaar

06 april 2021

In de periode van 6 januari tot 23 januari 2021 heeft de publiekspeiling klimaatadaptatie van de regio Alkmaar plaatsgevonden in het kader van het opstellen van de klimaatadaptatiestrategie. Doel was om risicobeleving, risicoacceptatie en participatiebereidheid met betrekking tot klimaatverandering van inwoners in beeld is gebracht.

Fred Albers

Het gaat niet om ons, het gaat om ons allemaal

06 april 2021

Fred Albers, strategisch beleidsmedewerker Openbaar Gebied bij de gemeente Schagen, vertelt over de gevolgen van klimaatverandering. Volgens Fred is het van groot belang dat gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers de handen ineen steken om iets te doen aan wateroverlast, hittestress, droogte en verbetering van de biodiversiteit.

Euro

Analyse finance en klimaatadaptatie 

06 april 2021

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken: welke rol spelen financiële instellingen?’ toont een analyse met kansen voor verdere samenwerking met overheden. De analyse en overzicht van vele bronnen is gemaakt op basis van 20 gesprekken met financiële instellingen en overheden en aanvullend deskresearch.

Computer

Kennissessie Risicogestuurd Beheer-uitwisseling ervaringen

29 maart 2021

Op vrijdag 16 april wordt een kennissessie georganiseerd voor de rioolbeheerders van de regio Noorderkwartier. Deze is gericht op de kennisdeling en uitwisseling van ervaringen vanuit de eigen regio. Deze sessie wordt de eerste in een serie, waarin we het komend jaar de inhoudelijke samenwerking binnen de regio Noorderkwartier vorm willen geven. 

Ipad

Het klimaat verandert

25 maart 2021

Het klimaat verandert en daar moeten we ons op voorbereiden. Hiervoor werken Regio Alkmaar en Hoogheemraadschap aan een regionaal plan voor klimaatadaptatie.

Bliksem

Wie is verantwoordelijk voor de risico’s van weersextremen?

24 maart 2021

De kans op schade door extreem weer neemt door klimaatverandering toe. Maar wie is er verantwoordelijk voor de risico’s? Hoe is deze verantwoordelijkheid verdeeld tussen individuele eigenaren, de overheid en verzekeraars?

kantoor

Leeromgeving klimaatadaptatie

23 maart 2021

In 2021 start het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een leeromgeving klimaatadaptatie. Deze leeromgeving wordt een centrale plek waar trainingen en andere kennisproducten beschikbaar komen, en waar ook ruimte is voor ontwikkeling en uitwisseling. Het doel is om een meerjarig leerprogramma op te zetten.

Droogte in de Koopmanspolder

Duurzame mijlpaal, Westfriese gemeenten eensgezind in aanpak klimaatverandering

19 maart 2021

Hoe ver wil je gaan in het bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering? De zeven Westfriese gemeenten hebben daar nu hetzelfde standpunt over ingenomen. Een mijlpaal in de regionale samenwerking (het Pact van Westfriesland) en een vruchtbaar vertrekpunt om op weg te gaan naar een klimaatbestendige regio in 2050.

Terugblik 'Te veel zout is ook niet lekker... of toch wel?

18 maart 2021

Op dinsdag 16 maart was de online bijeenkomst van Zoet Zout Knooppunt, hét platform voor verziltingsvraagstukken. Het Zoet Zout Knooppunt heeft als doel om verziltingsvraagstukken bespreekbaar te maken. We ontsloten beschikbare kennis, deelden praktijkervaringen en lieten zien welke innovaties er zijn in de omgang met zout(er) water.

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer