INSPIRATIE

Ontdek inspirerende voorbeelden uit jouw regio 

WADI'S IN MASTERPLAN HAVEZATHE   GEDRAAID

Wadi's in masterplan Havezathe - Gemeente Landsmeer

Voor de herinrichting van de wijk 'Havezathe' in de gemeente Landsmeer is in 2020 een masterplan opgesteld. De vervanging van de riolering in deze wijk was de aanleiding om te kijken naar de herinrichting van de hele wijk. Inmiddels is fase 1 afgerond en daarin is ook duidelijk water(afvoer) en het openbaar groen meegenomen.

Adriaan Slikkerstraat

Ruimte voor kleinschalige oplossingen in Hooghoud - Gemeente Opmeer

De Adriaan Slickerstraat in Hoogwoud is een straat waarbij hevige regen veel water op straat komt te staan. Door de inrichting van de berm met trottoirbanden en een steeds hoger wordende grasberm kan het water niet in de sloot komen. Tussen de bomen zullen daarom binnenkort op enkele plaatsen de bermen verlaagd worden en de trottoirbanden verdwijnen, zodat het water op straatniveau direct door de berm in de sloot kan stromen.

Heerenweide

Wonen tussen water en groen in Spanbroek - Gemeente Opmeer

In 2006 en 2007 heeft de gemeente Opmeer een paar heftige buien gehad. Naar aanleiding daarvan zijn enkele maatregelen genomen, maar is ook het denken veranderd. Zo is het ontwerp van de woonwijk Heereweide in Spanbroek aangepast. Naast de aanleg van een gescheiden rioolstelsel is er meer ruimte voor water en groen gekomen.

AANPAK WATEROVERLAST KOOIMANPARK – PURMEREND (3)

Aanpak wateroverlast Kooimanpark - Gemeente Purmerend

Het Kooimanpark in Purmerend ligt laag waardoor het gevoelig is voor wateroverlast. Het watersysteem kan het regenwater bij een klimaatbui niet verwerken. Er worden hoogteverschillen aangebracht, extra oppervlaktewater toegevoegd, natuurvriendelijke oevers aangelegd en duikers aangepast. In het gehele gebied gaat water vertraagd worden afgevoerd en krijgt het watersysteem meer capaciteit.

HERINRICHTING STADHUISPLEIN – PURMEREND (2)

Herinrichting Stadhuisplein - Gemeente Purmerend

Onder het stadshuisplein van Purmerend komt een parkeergarage met klimaat adaptieve maatregelen erboven. Daken (onder andere van het stadhuis) voeren straks water af naar de daktuin. Daar houden zogenaamde 'kratten' het water vast dat vervolgens is te gebruiken voor de groenvoorzieningen. De daktuin staat in verbinding met een wadi en dat stroomt af naar het water van het Cramwinckelplantsoen. Hemelwater wordt gescheiden van het riool.

Natuurlijke Inrichting Omgeving Kanaalstraat Schagen

Natuurlijke inrichting omgeving Kanaalstraat - Gemeente Schagen

De omgeving Kanaalstraat in Schagen is een uitdagende ‘klus’. De opgave is groot en de ruimte klein vanwege de vele krappe straatjes. Er komt éénrichtingsverkeer, schaduwelementen worden toegevoegd, bomen blijven behouden en extra toegevoegd, bermen verbreed (ontharden), natuurvriendelijke oevers aangelegd en de ecologische waarde wordt verhoogd door de aanleg van raingardens.

REGIOPLEIN SCHAGEN

Regioplein - Gemeente Schagen

Op het Regioplein in Schagen zijn open parkeervakken gerealiseerd met eronder een cunet dat water kan opvangen. In het midden liggen ook kolken zodat bij hevige regenval overtollig water naar de hemelwaterafvoer wordt afgevoerd. Mocht dat bij clusterbuien nog niet voldoende zijn, dan liggen er groenstroken naast voor infiltratie in het groen.

DUURZAAM WONEN 'BUURTSKAP DE TUUNEN' DEN BURG – TEXEL

Duurzaam wonen 'Buurtskap de Tuunen' Den Burg - Gemeente Texel

Gemeente Texel en woningcorporatie Woontij werken samen aan de ontwikkeling van Buurtskap de Tuunen, een nieuwe en groene woonbuurt aan de oostkant van Den Burg. Duurzaamheid, samen delen en natuur en landschap staan centraal. Woningen zijn energiezuinig of zelfs energieleverend. Buitenruimte en voorzieningen worden gedeeld. Buurtbewoners zorgen met elkaar voor een prettige en groene woonomgeving. En als het nodig is helpen ze elkaar met een klus of boodschap. Iedereen doet wat hij kan voor de buurt. Daarnaast is er ruimte voor bijzondere, innovatieve woonvormen. Een deel van de huizen heeft een flexibele constructie en is zelfs verplaatsbaar. Er is ruimte voor een aantal tiny houses; kleine modulaire woningen met een minimale ecologische voetafdruk.

RUIMTELIJKE ADAPTATIE SCHILDEREND DEN BURG – TEXEL (1)

Ruimtelijke adaptatie Schilderend Den Burg - Gemeente Texel

Bij de herinrichting van Schilderend is de waterhuishouding verbeterd. Het vervangen van de riolering bood kansen voor het verbeteren van de (bovengrondse) waterhuishouding bij hevige regenval. Hemelwater is afgekoppeld en riolering vervangen. De wegas is op sommige plaatsen 20 cm verlaagd om overlast van water op particulier terrein te voorkomen. Nabij de komgrens is een duiker aangepast zodat water van de hoge berg om Den Burg is geleid in plaats van er doorheen. Groenvakken zijn vergroot en er is meer diversiteit aangebracht met soorten groen.

DUURZAAM GEZONDE LEEFSTIJL   UITGEEST (2)

Duurzaam gezonde leefstijl - Gemeente Uitgeest

In Uitgeest is bij de nieuwbouw van kindcentrum Cornelis gewerkt vanuit een gezonde leefstijl. Duurzaamheid en groen liggen aan de basis bij zowel het gebouw, de buitenruimte eromheen als de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. De aandacht voor een gezonde leefstijl draagt bij aan een beter welbevinden, betere schoolprestaties en minder schooluitval van kinderen. 

GRASTEGELS OPRIT GARAGEBOXEN  – UITGEEST

Grastegels oprit garageboxen - Gemeente Uitgeest

In overleg met eigenaren van garageboxen zijn grastegels aangelegd op een plek wat eerst een groot stuk verhard oppervlak was. Deze oplossing leidt tot een natuurlijke infiltratie van regenwater, minder versteend oppervlak en een stimulans voor biodiversiteit. Bovendien worden eigenaren van de garageboxen gestimuleerd hun regenpijp af te koppelen.

GROEN ALS LEIDEND PRINCIPE – UITGEEST

Groen als leidend principe - Gemeente Uitgeest

Bij nieuwbouw centrumplan, bibliotheeklocatie (Molenhof) in Uitgeest, is groen als leidend principe ingezet. Bovendien komen op het binnenterrein groene parkeerplaatsen met daaronder infiltratiekratten om water langer vast te houden in het gebied.

INTEGRAAL KLIMAAT ONTWERP VOOR WIJK DE KOOG – UITGEEST (7)

Integraal klimaat ontwerp voor wijk De Koog - Gemeente Uitgeest

Wijk De Koog krijgt een grootschalige opknapbeurt. De bestrating en riolering is aan onderhoud of vervanging toe. Daarnaast is er op een aantal locaties sprake van grondwateroverlast. Samen met bewoners is nagedacht over de inrichting van de wijk. Gekozen is voor een duurzame en klimaatbestendige wijk. Een wijk met karakter. Waar je met plezier woont. Waar het fijn en veilig is om buiten te zijn. En waar je elkaar ontmoeten kan. Een wijk met veel groen. En met duurzame materialen en energiezuinige oplossingen.

REGENWATERTUIN UITGEEST (2)

Regenwatertuin - Gemeente Uitgeest

In 2020 hebben twee buurmannen besloten een regenwatertuin aan te leggen. Ze werden geïnspireerd door de herinrichtingsplannen die de gemeente Uitgeest had in de gehele wijk De Koog. De twee zaagden de onderkant van de regenpijp af. Het regenwater stroomt nu in een 7 meter lange goot met gietranden van hard plastic, 60 cm diep, waarvan 10 cm gevuld met siergrind. Deze loopt geleidelijk af richting straat. Voordat het water bij de straat is zakt het traag in de bodem door de speciale steenwol die werkt als een filter.

WADI'S HOFDIJK ZAANDAM – ZAANSTAD (1)

Wadi's Hofdijk Zaandam - Gemeente Zaanstad

In Zaanstad zijn in 2020 de eerste vijf wadi’s aangelegd. De Hofwijk in Zaandam had de primeur. Deze wijk had veel last van extreme regenval. Op verzoek van bewoners is de Hofwijk sinds vorig jaar groener geworden. Er zijn plantenbakken geplaatst, er werd een bloemenlint aangelegd, fruitbomen geplant, de boomspiegels zijn opgefleurd en er is meer zitgelegenheid gekomen om van dat alles te genieten. De grasvelden in de wijk zijn beperkt opgehoogd om de bestaande beplanting en bomen zoveel mogelijk te kunnen behouden. De wadi's zorgen ervoor dat die velden droog blijven.

1
2
Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer